1. OSNOVNE INFORMACIJE

SVRHA
Pozornost na zahtjeve koji se odnose na pružanje usluga i ispunjavanje ugovornih i predugovornih obveza.
LIGITIMACIJA
Suglasnost zainteresirane strane, ugovor.
NOV
Socialdek Networking, SL Uprave i javna tijela za ispunjavanje obveza izravno zahtijevanih od Socialdek Networking SL. Dobavljači ili podizvođači za pružanje ugovorene usluge ako je potrebno.
MEĐUNARODNI TRANSFERI
Oni se ne provode, osim ako zainteresirana strana nije izričito dala svoj pristanak nakon što je bila obaviještena o mogućim rizicima za njega zbog prijenosa odluke o adekvatnosti i odgovarajućim jamstvima.
PRAVA
Pristupiti, ispraviti i izbrisati podatke, kao i druga prava, kako je objašnjeno u Dodatnim informacijama.
INFORMACIJSKI DODATNI
Pogledajte dodatne i detaljne informacije o zaštiti podataka.
ODGOVORNO
SOCIALDEK MREŽE, SL

2. DODATNE INFORMACIJE

Socialdek Networking SL, zalažući se za zaštitu osobnih podataka svojih klijenata i kao maksimalni jamac njihove privatnosti, izvršio je pregled svih svojih poslovnih procesa, a posebno onih koji uključuju obradu osobnih podataka, prilagođavajući ih novi zahtjevi propisa zajednice, Opća uredba o zaštiti podataka (RGPD), provodeći odgovarajuće sigurnosne mjere na temelju rezultata dobivenih provedenom analizom rizika te je ažurirao svoje politike privatnosti i pravnu obavijest.

Portal može ugostiti blogove, forume i druge programe ili usluge društvenih mreža kako bi se olakšala razmjena znanja i sadržaja. Sve osobne podatke koje korisnik pruži mogu se podijeliti s drugim korisnicima te usluge, na kojima Socialdek Networking SL nema kontrolu.

U svrhu tehničke zaštite i dijagnostike sustava, na anonimni ili pseudonimizirani način, Socialdek Networking SL moći ćete registrirati IP adresu (identifikacijski broj pristupa Internetu uređaja, koji omogućuje uređajima, sustavima i poslužiteljima da se međusobno prepoznaju i komuniciraju). Te se informacije također mogu koristiti u analitičke svrhe web izvedbe.

U skladu s odredbama važećih propisa za zaštitu osobnih podataka, Korisnik i / ili Klijent Socialdek Networking SL biti informirani o sljedećem:

 1. ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Važna je mala aproksimacija, stoga biste trebali znati da bi to bile sve informacije povezane s osobom koja nam pruža kada posjetite našu web stranicu, u našem slučaju ime, e-adresa i profil na društvenim mrežama i ako kupujete proizvod koji zahtijeva račun, zatražit ćemo punu adresu, ime, prezime i ID ili CIF.

Uz to, kada posjetite našu web stranicu, određene se informacije automatski pohranjuju iz tehničkih razloga, poput IP adrese koju je dodijelio vaš davatelj internetskog pristupa.

 1. SVRHA, LEGITIMACIJA, KATEGORIJA PRIKUPLJANIH PODATAKA, SAGLASNOST NA LIJEČENJE I MANJINE.

Kao što je navedeno u propisima, KORISNIK je obaviješten da se putem obrazaca za kontakt ili pretplata prikupljaju podaci koji se pohranjuju u datoteku, s jedinom svrhom slanja elektroničkih komunikacija, kao što su: bilteni (bilteni), novi unosi (postovi), komercijalne ponude, besplatni webinari, kao i druge komunikacije za koje Socialdek Networking SL razumije da su zanimljive za KORISNIKE. Polja označena kao obavezna su ključna za postizanje navedene svrhe.

Isto tako, može biti u skladu s podacima u skladu sa zahtjevima koje KORISNICI zahtijevaju.

Samo će vlasnik imati pristup njihovim podacima i ni pod kojim se uvjetima ti podaci neće prenositi, dijeliti, prenositi ili prodavati bilo kojoj trećoj strani.

Prihvaćanje politike privatnosti, kroz uspostavljeni postupak dvostruke prijave, u sve će se svrhe shvatiti kao pružanje IZRIČITE I NEJEDNAKE SAGLASNOSTI KORISNIKA na obradu osobnih podataka pod uvjetima navedenim u ovom dokumentu, kao i kao međunarodni prijenos podataka koji se događa, isključivo zbog fizičkog smještaja objekata davatelja usluga i obrađivača podataka.

Stoga se legitimitet dobiva pristankom kao što ćemo utvrditi kasnije.

Ni u kojem slučaju se neće koristiti drugačije od svrhe zbog koje su podaci prikupljeni, a još manje ću te podatke prenijeti trećoj strani.

2.1 MALOLETNICI

U slučaju da ste stariji od trinaest godina, možete se registrirati na http://creapublicidadonline.com bez prethodnog pristanka roditelja ili skrbnika.

Što se događa ako ste mlađi od 13 godina?

U tom će slučaju pristanak vaših roditelja ili skrbnika biti obvezni uvjet kako bismo mogli obrađivati ​​vaše osobne podatke

Upozorenje: Ako imate manje od trinaest godina i niste dobili suglasnost roditelja, ne možete se registrirati na webu, pa ćemo nastaviti odbijati vaš zahtjev ako nam je poznato.

2.2 LEGITIMACIJA

Pravni temelj za obradu osobnih podataka korisnika i / ili klijenata od strane SOCIALDEK NETWORKING SL, nalazi se u slovima a), b) i c) broja 1. članka 6. Uredbe (EU) 2016/679, 27. travnja.

Stoga SOCIALDEK NETWORKING SL ima pravo izvršiti obradu osobnih podataka na osnovi da:

 • Korisnik i / ili Klijent dali su izričitu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u okviru ugovornog ili predugovornog odnosa zbog pažnje svog zahtjeva za informacijama i / ili izvršenja pružanja usluge.
 • Korisnik i / ili klijent dali su izričitu suglasnost za obradu svojih podataka o geolokaciji i za slanje i primanje zvuka i slike između korisnika aplikacija SOCIALDEK NETWORKING SL, kada su ih korisnici preuzeli i oni to prihvaćaju. . U slučaju da Korisnik i / ili Klijent putem aplikacije SOCIALDEK NETWORKING SL pošalje poziv za preuzimanje aplikacije, tako da njezino prihvaćanje podrazumijeva pristanak na svrhe naznačene u ovoj točki, osobi mlađoj od 16 godina, on mora dati pristanak na njezino u ime njegovog roditelja / staratelja.
 • Korisnik i / ili Klijent dali su informirani pristanak za slanje komercijalnih komunikacija povezanih s proizvodima i / ili uslugama SOCIALDEK NETWORKING SL koje bi mogle biti od interesa za Korisnika i / ili Klijenta, za ugradnju nadzornih sustava koji informiraju o navike pregledavanja prema Pravilima o kolačićima ili za slanje potrebnih podataka putem kontakt obrazaca.

Pored toga, Korisnik i / ili Klijent su obaviješteni da postoje zakonske obveze koje zahtijevaju obradu osobnih podataka, u skladu s pruženim uslugama.

2.3 KATEGORIJA PODATAKA

Osobni podaci korisnika i / ili klijenata tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL mogu se priopćiti sljedećim kategorijama zainteresiranih strana:

 • Odvjetnička društva s kojima tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL Group imaju sporazume o suradnji koji omogućuju izvršenje i ispravno ispunjavanje ugovora o pravnom savjetu.
 • Agencije s kojima tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL Group imaju sporazume o suradnji koji omogućuju izvršenje i ispravno ispunjavanje ugovora.
 • Osiguravajuća društva s kojima tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL Group imaju ugovore o suradnji koji omogućavaju izvršenje i ispravno ispunjavanje ugovora o osiguranju.
 • Mreža liječnika s kojima tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL Group imaju sporazume o suradnji koji omogućuju izvršenje i ispravno ispunjavanje ugovora o savjetovanju.
 • Financijski subjekti s kojima tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL Group imaju sporazume o suradnji koji omogućuju izvršenje i ispravno ispunjavanje ugovora o osiguranju.
 • Sama društva u grupi SOCIALDEK NETWORKING SL.
 • Davatelji IT usluga, uključujući usluge "računalstva u oblaku".
 • Uprave i javna tijela za ispunjavanje obveza izravno zahtijevanih od SOCIALDEK NETWORKING SL i / ili kada postoji odgovarajuće zakonsko ovlaštenje.

U svakom slučaju, SOCIALDEK NETWORKING SL svojim korisnicima i / ili klijentima jamči povjerljivost i tajnost komunikacije, ne dovodeći u pitanje bilo kakva zakonska presretanja koja u tu svrhu mogu, prema potrebi, naručiti nadležna tijela.

2.4 VRIJEME OČUVANJA PODATAKA

Dani osobni podaci čuvat će se sve dok se održava ugovorni odnos; sve dok zainteresirana strana ne zatraži njegovo brisanje, pod uvjetom da ne postoji zakonska obveza očuvanja za formuliranje, izvršavanje i obranu zahtjeva ili kada je njegovo očuvanje potrebno kako bi se omogućila primjena bilo koje pogodnosti, popusta ili promotivne prednosti za klijenta, stoga će vas moći informirati o promocijama ili popustima na naše usluge ili trećim stranama koje bi vas mogle zanimati nakon završetka ugovora s nama i do 5 godina kasnije u slučajevima u kojima pristanete na to .

U slučaju da Korisnik i / ili Klijent povuku svoj pristanak dat za obradu njihovih podataka ili ostvare pravo otkazivanja ili brisanja, njihovi će se osobni podaci blokirati na raspolaganju javnim upravama i sudovima. pozornost na moguće odgovornosti koje proizlaze iz njihovog liječenja tijekom razdoblja recepta.

 1. USKLAĐENOST S PROPISIMA ZA PRIJAVU

Do danas Socialdek Networking SL usklađen je sa smjernicama organskog zakona 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka, kraljevskom uredbom 1720/2007 od 21. prosinca kojom se odobravaju propisi za razvoj navedenog organskog zakona i drugi važeći propisi i primjenjiva u svakom trenutku, osiguravajući ispravnu upotrebu i postupanje s osobnim podacima korisnika.

Od svibnja 2018. upravljat ćemo se propisima koji će stupiti na snagu, a to je Opća uredba o zaštiti podataka (RGPD) Europske unije.

Isto tako, Socialdek Networking SL obavještava da je u skladu sa Zakonom 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine te će u svakom trenutku zatražiti suglasnost KORISNIKA za postupanje s njihovom e-poštom u komercijalne svrhe.

U skladu s odredbama propisa, obavještavamo vas da se pruženi podaci, kao i podaci izvedeni iz vašeg pregledavanja, mogu pohraniti u datoteke Socialdek Networking SL i obrađivati ​​u svrhu ispunjavanja vašeg zahtjeva i održavanja odnosa to je utvrđeno u obrascima koje pretplatite.

Pored toga, KORISNIK pristaje na obradu njihovih podataka kako bi ih na bilo koji način, uključujući e-poštu, obavijestio o proizvodima i uslugama Sociadek Networking SL

U slučaju da ne odobri obradu njihovih podataka u gore navedenu svrhu, KORISNIK može ostvariti svoje pravo na prigovor na obradu njihovih podataka pod uvjetima navedenim kasnije u odjeljku "Ostvarivanje prava"

 1. SIGURNOSNE MJERE.

Socialdek Networking SL vas obavještava da je proveo potrebne tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi zajamčio sigurnost vaših osobnih podataka i spriječio njihovu izmjenu, gubitak i neovlašteni tretman i / ili pristup, uzimajući u obzir stanje tehnologije, prirodu pohranjeni podaci i rizici kojima su izloženi bez obzira dolaze li iz ljudskog djelovanja ili iz fizičkog ili prirodnog okoliša. Sve u skladu s odredbama RGPD-a.

Isto tako, Socialdek Networking SL uspostavio je dodatne mjere kako bi ojačao povjerljivost i integritet informacija u svojoj organizaciji. Kontinuirano održavajući nadzor, kontrolu i ocjenu procesa kako bi se osiguralo poštivanje privatnosti podataka.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA

Pojedinci koji su svoje podatke dali putem http://creapublicidadonline.com, mogu kontaktirati vlasnika istih kako bi slobodno ostvarili svoja prava na pristup njihovim podacima, ispravljanje ili brisanje, ograničenje i protivljenje podacima ugrađenim u njihove datoteke .

Najbrži i najjednostavniji način bio bi izravni pristup vašem korisničkom računu i izmjena podataka ili brisanje korisničkog računa. Sve informacije koje trebamo pohraniti na temelju zakonske ili ugovorne obveze bit će blokirane i upotrijebljene samo u navedene svrhe umjesto brisanja.

Zainteresirana strana može svoja prava ostvariti pismenom komunikacijom upućenom Socialdek Networking SL s referencom "Zaštita podataka", navodeći svoje podatke, dokazujući svoj identitet i razloge svog zahtjeva na sljedećoj adresi:

Socialdek Networking SL
Ulica Olivo 38, 1ºD
28023, Madrid

Svoja prava možete ostvariti i putem e-pošte: [e-pošta zaštićena]

Pored toga, korisnik je obaviješten i / ili klijenta koji može uputiti bilo koju vrstu zahtjeva u vezi sa zaštitom osobnih podataka na španjolsku agenciju za zaštitu podataka www.agpd.es, Nadzorno tijelo španjolske države

 1. VEZE ILI VANJSKE VEZE

Kao usluga našim posjetiteljima, naše web mjesto može sadržavati hiperveze do drugih web mjesta kojima web mjesto ne upravlja ili ih ne kontrolira. Stoga http://creapublicidadonline.com ne jamči niti je odgovoran za zakonitost, pouzdanost, korisnost, istinitost i pravovremenost sadržaja takvih web stranica ili njihove prakse privatnosti. Prije davanja svojih osobnih podataka na ove web stranice koje nisu http: //creapublicidadonline.com, imajte na umu da se njihovi postupci privatnosti mogu razlikovati od naših.

Jedina svrha poveznica je pružiti Korisniku mogućnost pristupa navedenim poveznicama i poznavanja našeg rada, iako www.creapublicidadonline.com ne nudi niti prodaje informacije, sadržaj i usluge dostupne na povezanim web mjestima sam ili putem trećih osoba. stranke, niti odobrava, nadzire ili kontrolira na bilo koji način sadržaje i usluge i bilo koji materijal bilo koje prirode koji u njima postoje. http://creapublicidadonline.com ni u kojem slučaju nije odgovoran za rezultate koji se mogu izvesti do Korisnika pristupanjem navedenim vezama.

 1. IZMJENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova je politika ažurirana u skladu sa zahtjevima propisa Zajednice za zaštitu osobnih podataka, Opće uredbe o zaštiti podataka (RGPD).

Isto tako, izvještava se da se ova politika može izmijeniti zbog promjena zahtjeva utvrđenih važećim zakonodavstvom u bilo kojem trenutku, sudskim odlukama i sudskim promjenama, kao i promjenama u izvedbi i poslovnoj strategiji SOCIALDEK NETWORKING SL i njegove podružnice. Objava i pristup korisnicima vršit će se putem iste web stranice, podrazumijevajući da će odnosi uspostavljeni s njima prije promjene biti regulirani pravilima predviđenim u vrijeme pristupa web mjestu za njihovo uspostavljanje.

 1. ODGOVORAN ZA DODATAK I ODGOVORAN ZA LIJEČENJE

Odgovorni su za postupanje s podacima koje je dobrovoljno pružio korisnik SOCIALDEK NETWORKING SL (NIF: B87930434)

ima sjedište na adresi Calle Olivo, 38 1ºD. 28023 Madrid.

Isto tako, navedena je adresa e-pošte za kontakt delegata za zaštitu podataka tvrtke SOCIALDEK NETWORKING SL: [e-pošta zaštićena]

 1. OSOBNI PODACI TREĆIH STRANA

U slučaju da osobni podaci koje pruža osoba koja nije korisnik ili vlasnik podataka koji djeluju kao njihov zastupnik, navedeni predstavnik jamči da je vlasnika podataka koje pružaju obavijestio o ovoj Politici privatnosti i da je dobio njihovo odobrenje za pružanje svoje podatke tvrtki SOCIALDEK NETWORKING SL za naznačene svrhe. Također jamči da su dostavljeni podaci točni i ažurni te da odgovaraju za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja može nastati kao posljedica kršenja takve obveze.

 1. MEĐUNARODNI TRANSFERI

SOCIALDEK NETWORKING SL ne provodi međunarodne prijenose podataka, osim u onim slučajevima u kojima je zainteresirana strana izričito dala svoj pristanak na predloženi prijenos nakon što je bila obaviještena o mogućim rizicima za njega navedenih prijenosa zbog nepostojanja odluke o adekvatnosti i odgovarajuća jamstva.

 1. NE ŽELITE LI PRIMATI INFORMACIJE OD NJEGA ILI ŽELITE OTKLONITI SVOJU SAGLASNOST?

U skladu s odredbama zakona 34/20023, od 11. lipnja, Usluge informacijskog društva i elektroničke trgovine, možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti korištenju svojih podataka u reklamne svrhe, istraživanje tržišta ili izradu istraživanja zadovoljstva, kao i opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku (bez retroaktivnog učinka).

Da biste to učinili, na adresu morate poslati e-poštu [e-pošta zaštićena] Ako ste oglašavanje primili e-poštom, možete se i protiviti navedenom e-poštom klikom na vezu koja je u njemu, slijedeći upute koje ste dobili. Još jedan jednostavniji način bio bi pristup vašem korisničkom računu i odabir odgovarajućih opcija.

Imajte na umu da će našim sustavima možda trebati vremenski period koji ni u kojem slučaju neće trajati dulje od 48 sati da bi vaše protivljenje ili opoziv stupili na snagu, podrazumijevajući da tijekom tog razdoblja možete i dalje primati poruke.

U odnosu na upravljanje vašim podacima povezanim s društvenim profilima Socialdek Networking SL, ostvarivanje prava na pristup ovisit će o funkcionalnosti društvene mreže i mogućnostima pristupa informacijama korisničkih profila. U vezi s pravima pristupa i ispravka, preporučujemo da se to može zadovoljiti samo u odnosu na one podatke koji su pod nadzorom Socialdek Networking SL.

Također možete prekinuti interakciju, pratiti ili primati informacije s društvenih profila Socialdek Networking SL, izbrisati sadržaj koji vas više ne zanima ili ograničiti one koji dijele njihove veze, putem mehanizama predviđenih u različitim društvenim mrežama.

Korisnik će moći pristupiti pravilima o privatnosti svake društvene mreže, kao i konfigurirati svoj profil kako bi jamčio svoju privatnost. Socialdek Networking SL potiče korisnike da se upoznaju s uvjetima korištenja različitih društvenih mreža prije nego što ih počnu koristiti.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

 1. SUSTAVI Hvatanja OSOBNIH PODATAKA I NJEGOVA SVRHA

Podatke koji se koriste ili pružaju u informativnim i / ili promotivnim komunikacijama obrađuje SOCIALDEK NETWORKING SL u svrhe slanja elektroničkih komunikacija informativne prirode o uslugama, aktivnostima, publikacijama, proslavama, čestitkama i društvenim i profesionalnim događanjima SOCIALDEK NETWORKING SL ili treće strane iz mreže tvrtki SOCIALDEK NETWORKING SL u sektoru zakona, savjetovanja, osiguranja i zdravstva koje mogu biti od interesa za korisnika i / ili klijenta; praćenje i optimizacija marketinških kampanja provedenih korištenjem tehnologija u tu svrhu.

SOCIALDEK NETWORKING SL vas podsjeća da korisnik i / ili klijent mogu u bilo kojem trenutku opozvati privolu za slanje takvih komunikacija uporabom mehanizama koji su u tu svrhu omogućeni u svakoj primljenoj komunikaciji.

Kriterij čuvanja podataka temeljit će se na očitovanju protivnom postupanju s vaše strane. U svakom slučaju, prava na pristup, ispravak ili brisanje, ograničenje postupanja, protivljenje i prenosivost mogu se ostvariti putem e-pošte [e-pošta zaštićena] ili poštom na adresu Calle Olivo, 38 1ºD. 28023, Madrid.

 1. PRIHVAĆANJE, PRISTANAK I OTKLONITOST

Korisnik izjavljuje da je informiran o uvjetima zaštite osobnih podataka, prihvaćajući i pristajući na njihovo postupanje od strane Socialdek Networking SL na način i u svrhe naznačene u pravnoj obavijesti.

Kao što dobro znate i komunicirali smo vam tijekom ovih pravila o privatnosti, svoje podatke možete opozvati u bilo kojem trenutku, ali uvijek bez retroaktivnog karaktera.

      14. KORISTIMO LI KOLAČIĆE ZA PREGLEDAČE?

Da, to je tako. (Kolačići preglednika ili jednostavno kolačići mali su dijelovi podataka koji se putem web-preglednika šalju na tvrdi disk vašeg računala, ako to dopustite. Kolačići čine da vaš preglednik prepozna stranicu. Web i pamti određene podatke). Razlog zbog kojeg koristimo kolačiće je taj što nam pomažu identificirati vaše zahtjeve i obraditi ih. Korištenjem naše web stranice prihvaćate upotrebu kolačića od nas i od trećih strana kao što su: poslani podaci, Google Analytics, itd. Za više informacija o upotrebi kolačića i kako ih onemogućiti posjetite:

Korištenje kolačića

Ova web stranica koristi kolačiće kako biste imali najbolje korisničko iskustvo. Ako nastavite pregledavati, dajete pristanak za prihvaćanje gore spomenutih kolačića i prihvaćanje naših kolačići politika

OK
Obavijest o kolačićima