Algemene voorwaarden


Gebruiksvoorwaarden

Socialdek Networking SL voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, in organieke wet 15/1999 van 13 december over gegevensbescherming van persoonlijk karakter en andere Europese richtlijnen en voor dit doel heeft de volgende juridische kennisgeving opgesteld.

Het gebruik van de portal schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, dus als deze niet akkoord gaat met een van de hierin vastgestelde voorwaarden, mag u deze niet gebruiken / openen dit portaal.

Industrieel intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze webpagina, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, het ontwerp en de intellectuele eigendomsrechten die mogelijk overeenkomen met de genoemde inhoud, evenals alle handelsmerken, commerciƫle namen of enig ander onderscheidend teken, zijn eigendom van Socialdek Netwerken of de rechtmatige eigenaren ervan, alle rechten daarover zijn voorbehouden.

Elke handeling van reproductie van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm of medium, mechanisch, elektronisch, reprografisch of anderszins, is verboden, evenals elke handeling van verspreiding, openbare communicatie of distributie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Socialdek Networking of zijn legitieme eigenaren.

Socialdek Networking is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de inhoud door gebruikers of uit de inbreuk door hen op enige huidige wettelijke bepaling.

Links

Socialdek Networking aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de externe links die, waar van toepassing, in het portaal kunnen worden opgenomen, aangezien het geen enkele vorm van controle over hen heeft, dus de gebruiker heeft onder zijn eigen verantwoordelijkheid toegang tot de inhoud en de voorwaarden. Van gebruik dat hen regeren.

Bestanden

Socialdek Networking behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op de website, waarbij het zowel de inhoud en diensten die het aanbiedt als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

De gebruiker van het portaal verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de diensten die Socialdek Networking aanbiedt en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of in strijd met de goede trouw en de rechtsorde, en geen schade toe te brengen aan de fysieke en logische systemen van Socialdek Networking. , haar leveranciers of derden.

Socialdek Networking is verplicht om de bevoegde instanties, op basis van de zaak, alle informatie en samenwerking te verstrekken die nodig zijn voor de uitoefening van hun functies.

Registratiegebied

Het registratiegebied impliceert het gebruik van een 'wachtwoord' of wachtwoord, dat moet worden bewaard door de gebruiker die zich onder zijn exclusieve hoede en bewaring registreert, en die strikt en absoluut vertrouwelijk moet worden gehouden, en dus rekening moet houden met eventuele schade, kosten en / of of alle soorten schade voortvloeien uit de schending van deze verplichting of de openbaarmaking van het wachtwoord, evenals uit het misbruik dat een derde zou kunnen plegen als gevolg van de schending van zijn bewaarplicht.

Socialdek Networking kan echter eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving het ingeschakelde wachtwoord wijzigen, opschorten of intrekken, op voorwaarde dat Socialdek Networking nalatig gebruik van het gebied door de geregistreerde gebruiker heeft vastgesteld.

Mededelingen en meldingen

Alle mededelingen en mededelingen die worden gedaan, worden als effectief beschouwd voor alle doeleinden, wanneer ze worden gedaan via e-mail naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven in het registratieformulier. De gebruiker verbindt zich ertoe Socialdek Networking op de hoogte te houden van de veranderingen die plaatsvinden in de persoonlijke gegevens en in het e-mailadres van de laatste die Socialdek Networking heeft om de gebruiker te informeren over de feiten die zij passend acht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat genoemde gegevens door hemzelf zijn verstrekt en waar zijn.

Socialdek Networking behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het passend acht in het portaal, waarbij het zowel de inhoud en diensten die het biedt als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd, kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Toepasselijke wetgeving

Deze juridische kennisgeving wordt in al zijn uitersten beheerst door de Spaanse wetgeving, waarbij de partijen uitdrukkelijk afstand doen van de jurisdictie die met hen overeenkomt en zich onderwerpen aan de rechtbanken van de Villa de Madrid.

Betalingen:

Alle betalingen worden gedaan door een van de opties te kiezen:

  • Op de PayPal.com-pagina, via zijn beveiligde gegevenscodering en elektronische betalingssysteem.
  • Met creditcard
  • Via bankoverschrijving met vermelding van het bestelnummer in het concept voor latere identificatie (het kan 24-72 uur duren om te voltooien)

Deadlines en levering:

De levertijden van de bestellingen variƫren afhankelijk van het werk dat nodig is om ze uit te voeren. In elk geval wordt in elk product een opeenstapeling van werkdagen gespecificeerd (normaal 0-7 dagen). Creapublicidadonline.com behoudt zich echter het recht voor om de vastgestelde periode met nog eens 60 werkdagen te verlengen vanwege opeenstapeling van werk of omdat de service of specifieke omstandigheid dit vereist.

De diensten zullen worden genoten door de account / link die door de klant wordt verstrekt, in het geval dat de klant besluit de privacy van de verstrekte link / account te verwijderen of te activeren, wordt de bestelling als voltooid beschouwd zonder het recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling.
De rapporten worden per e-mail bezorgd op het e-mailadres dat is ingevoerd in het bestelformulier van Creapublicidadonline.com, dat vaak een ander adres kan zijn dan PayPal. In elk geval wordt aanbevolen om de SPAM- en INPUT-mappen van de twee e-mailaccounts te controleren om te controleren of u het rapport van het uitgevoerde werk hebt ontvangen.

Plaatsing / annulering van bestellingen:

Alle bestellingen worden als voltooid beschouwd als de betaling is voltooid. U kunt de bestelling alleen annuleren binnen 12 uur nadat u deze heeft geplaatst en u heeft recht op een volledige terugbetaling van uw geld, altijd in het geval dat uw bestelling nog niet is verwerkt, rekening houdend met het feit dat bepaalde diensten onmiddellijk worden verwerkt bij het maken van de bestelling. betaling. De klant behoudt zich het recht voor om zich gedurende een periode van 14 dagen uit het contract terug te trekken door toezending van het herroepingsformulier.

We raden altijd aan om tijdens de totale afwikkeling van onze diensten geen bestellingen bij andere bedrijven te plaatsen, omdat er op deze manier fouten of misverstanden kunnen ontstaan. In dat geval stellen we ons vrij van schuld, aangezien dit op een preventieve manier met transparantie wordt aangegeven, evenals de vereisten voor de effectieve levering van diensten, zoals het openbare karakter van het account, om de gebruikersnaam niet te wijzigen tijdens het bezorgen van bestellingen enz.

Productgaranties:

We bieden aan om uw aantal volgers, fans, YouTube-bezoeken en / of elk type product dat op onze website is gekocht, te vervangen in het geval u een van deze binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling kwijtraakt. Behalve voor de volgende producten: instagram-, twitter- of youtube-accounts, in welk geval de klant 12 uur heeft vanaf het ontvangen van het bestand met toegang tot die accounts via e-mail om een ā€‹ā€‹incident te claimen.

Klantcontract

Het gebruik van onze website is vrijwillig, u bent niet verplicht om gebruik te maken van onze diensten. U accepteert alle wijzigingen in deze voorwaarden en de services die het platform kunnen verbeteren. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons online privacybeleid.

Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte problemen en de gevolgen daarvan, dit valt onder uw verantwoordelijkheid. De geldigheid van deze overeenkomst begint met de aanvaarding van uw pakket en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beƫindigd.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, accepteert u ook onze restitutiebeleid y Privacy Beleid

contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via onze contactpersoon op onze contactpagina.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor u om de beste gebruikerservaring te hebben. Als u nog steeds bladeren geeft u uw toestemming voor de aanvaarding van de bovengenoemde cookies en acceptatie van onze cookies beleid

OK
Kennisgeving van cookies