1. BASISINFORMATIE

DOEL
Aandacht voor verzoeken met betrekking tot de levering van diensten en het nakomen van contractuele en precontractuele verplichtingen.
LIGITIMATIE
Toestemming van de belanghebbende, contract.
ONTVANGERS
Socialdek Networking, SL Administraties en openbare lichamen voor het nakomen van verplichtingen die rechtstreeks van Socialdek Networking SL kunnen worden verlangd. Leveranciers of onderaannemers voor de levering van de gecontracteerde dienst indien nodig.
INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Ze worden niet uitgevoerd, tenzij de belanghebbende uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven na op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke risico's voor hem van genoemde overdrachten wegens het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en van voldoende waarborgen.
RECHTEN
Toegang tot, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie.
AANVULLENDE INFORMATIE
Raadpleeg de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming.
VERANTWOORDELIJKE
SOCIALDEK NETWORKING, SL

2. AANVULLENDE INFORMATIE

Socialdek Networking SL heeft in haar toewijding aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten, en als de maximale garantie van hun privacy, al haar bedrijfsprocessen herzien en vooral die welke betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, en deze aangepast aan de nieuwe vereisten van de communautaire regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD), het implementeren van de gepaste beveiligingsmaatregelen op basis van de resultaten die zijn verkregen uit de uitgevoerde risicoanalyse en heeft zijn privacybeleid en juridische kennisgeving bijgewerkt.

Het portaal kan blogs, forums en andere toepassingen of sociale netwerkdiensten hosten om de uitwisseling van kennis en inhoud te vergemakkelijken. Alle persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, kan worden gedeeld met andere gebruikers van die service, waarop Socialdek Networking SL het heeft geen controle.

Ten behoeve van technische beveiliging en systeemdiagnose, op geanonimiseerde of gepseudonimiseerde manier, Socialdek Networking SL U kunt het IP-adres registreren (identificatienummer van de internettoegang van het apparaat, waardoor apparaten, systemen en servers elkaar kunnen herkennen en met elkaar kunnen communiceren). Deze informatie kan ook worden gebruikt voor analytische doeleinden van webprestaties.

Conform de bepalingen van de toepasselijke regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, kan de Gebruiker en / of Opdrachtgever van Socialdek Networking SL op de hoogte zijn van het volgende:

 1. WAT IS PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Een kleine benadering is belangrijk, daarom moet u weten dat het alle informatie is die betrekking heeft op een persoon die ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt, in onze casusnaam, e-mail en socialemediaprofiel en als u een product koopt waarvoor een factuur nodig is, we zullen een volledig adres, naam, achternaam en DNI of CIF vragen.

Bovendien, wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie automatisch opgeslagen om technische redenen, zoals het IP-adres dat is toegewezen door uw internettoegangsprovider.

 1. DOEL, LEGITIMATIE, CATEGORIE VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS, TOESTEMMING VOOR BEHANDELING EN MINDERJARIGEN.

Zoals vermeld in de regelgeving, wordt de GEBRUIKER geĆÆnformeerd dat via contactformulieren of abonnementen gegevens worden verzameld, die worden opgeslagen in een bestand, met als enig doel het verzenden van elektronische communicatie, zoals: bulletins (nieuwsbrieven), nieuwe inzendingen (berichten ), commerciĆ«le aanbiedingen, gratis webinars, evenals andere communicatie waarvan Socialdek Networking SL begrijpt dat ze interessant zijn voor haar GEBRUIKERS. De velden die als verplicht zijn gemarkeerd, zijn essentieel om het aangegeven doel te bereiken.

Evenzo kan het voldoen aan de gegevens, aan de vereisten die door de GEBRUIKERS worden gevraagd.

Alleen de eigenaar heeft toegang tot uw gegevens en in geen geval zullen deze gegevens worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij.

Aanvaarding van het privacybeleid, via de vastgestelde dubbele opt-in-procedure, zal voor alle doeleinden worden opgevat als de verstrekking van UITDRUKKELIJKE EN ONGELIJKE TOESTEMMING van de GEBRUIKER voor de verwerking van persoonsgegevens in de voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet. als de internationale overdracht van gegevens die plaatsvindt, uitsluitend vanwege de fysieke locatie van de faciliteiten van de dienstverleners en gegevensverwerkers.

Daarom wordt legitimatie verkregen door toestemming, zoals we later zullen vaststellen.

In geen geval zal er een ander gebruik worden gemaakt dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, en veel minder zal ik deze gegevens overdragen aan een derde partij.

2.1 MINDERJARIGEN

In het geval dat u ouder bent dan dertien jaar, kunt u zich registreren op http://creapublicidadonline.com zonder de voorafgaande toestemming van uw ouders of voogden.

Wat gebeurt er als u jonger bent dan 13 jaar?

In dat geval is de toestemming van uw ouders of voogden een verplichte voorwaarde zodat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken

Waarschuwing: als je jonger bent dan dertien jaar en je hebt geen toestemming van je ouders gekregen, kun je je niet op internet registreren, dus we zullen je verzoek afwijzen als we hiervan op de hoogte zijn.

2.2 LEGITIMATIE

De wettelijke basis voor de behandeling van persoonsgegevens van gebruikers en / of klanten door SOCIALDEK NETWORKING SL, ligt in de letters a), b) en c) van nummer 1 van artikel 6 van Verordening (EU) 2016/679, 27 april.

Daarom heeft SOCIALDEK NETWORKING SL het recht om de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren op basis van het volgende:

 • De Gebruiker en / of Klant heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van een contractuele of precontractuele relatie ter attentie van hun informatieverzoek en / of uitvoering van de dienstverlening.
 • De gebruiker en / of de klant heeft expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van hun geolocatiegegevens en voor het verzenden en ontvangen van audio en video tussen gebruikers van SOCIALDEK NETWORKING SL-toepassingen, wanneer deze door de gebruikers zijn gedownload en ze accepteren dit uitdrukkelijk. . In het geval dat de Gebruiker en / of Klant een uitnodiging stuurt via een applicatie van SOCIALDEK NETWORKING SL om de applicatie te downloaden, zodat de aanvaarding ervan impliceert dat hij instemt met de doeleinden die in dit punt worden aangegeven, aan een minderjarige jonger dan 16 jaar, moet hij toestemming geven voor namens hem als ouder / voogd.
 • De Gebruiker en / of Klant heeft zijn geĆÆnformeerde toestemming gegeven voor het verzenden van commerciĆ«le communicatie met betrekking tot producten en / of diensten van SOCIALDEK NETWORKING SL die van belang kunnen zijn voor de Gebruiker en / of Klant, voor de installatie van monitoringsystemen die informeren over surfgewoonten volgens het cookiebeleid, of voor het verzenden van vereiste informatie via contactformulieren.

Daarnaast worden de gebruiker en / of opdrachtgever geĆÆnformeerd dat er wettelijke verplichtingen zijn die de verwerking van persoonsgegevens vereisen, in overeenstemming met de geleverde diensten.

2.3 CATEGORIE VAN GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van gebruikers en / of klanten van SOCIALDEK NETWORKING SL kunnen worden gecommuniceerd aan de volgende categorieĆ«n geĆÆnteresseerde partijen:

 • Advocatenkantoren waarmee de SOCIALDEK NETWORKING SL Groepsmaatschappijen samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om de uitvoering en correcte uitvoering van het contract voor juridisch advies mogelijk te maken.
 • Agentschappen waarmee de SOCIALDEK NETWORKING SL Groepsmaatschappijen samenwerkingsovereenkomsten hebben om de uitvoering en correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken.
 • Verzekeringsentiteiten waarmee de SOCIALDEK NETWORKING SL Groepsmaatschappijen samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om de uitvoering en correcte uitvoering van het verzekeringscontract mogelijk te maken.
 • Netwerk van artsen waarmee de SOCIALDEK NETWORKING SL Group Companies samenwerkingsovereenkomsten hebben om de uitvoering en correcte uitvoering van het consultingcontract mogelijk te maken.
 • FinanciĆ«le entiteiten waarmee de SOCIALDEK NETWORKING SL Groepsmaatschappijen samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om de uitvoering en correcte uitvoering van het verzekeringscontract mogelijk te maken.
 • De SOCIALDEK NETWORKING SL Group Companies zelf.
 • IT-dienstverleners, waaronder "cloud computing" -diensten.
 • Overheden en openbare lichamen, voor de nakoming van verplichtingen die rechtstreeks kunnen worden afgedwongen door SOCIALDEK NETWORKING SL en / of wanneer de overeenkomstige wettelijke toestemming bestaat.

SOCIALDEK NETWORKING SL garandeert haar gebruikers en / of klanten in elk geval de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de communicatie, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische onderscheppingen die, in voorkomend geval, kunnen worden bevolen door de bevoegde autoriteiten voor dit doel.

2.4 GEGEVENSBEWARINGSTIJD

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie wordt onderhouden; zolang de schrapping niet wordt gevraagd door de belanghebbende, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting tot bewaring bestaat voor het formuleren, uitoefenen en verdedigen van claims of wanneer het behoud ervan vereist is om de toepassing van enig voordeel, korting of promotievoordeel voor de klant, zodat u op de hoogte kunt worden gehouden van acties of kortingen op onze diensten of derden die voor u interessant kunnen zijn na het einde van het contract met ons en tot 5 jaar later in de gevallen waarin u ermee instemt .

In het geval dat de Gebruiker en / of Klant hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens herroept of het recht op annulering of verwijdering uitoefent, zullen hun persoonsgegevens geblokkeerd worden ter beschikking van de openbare administraties en de hoven en rechtbanken, voor de aandacht voor de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit hun behandeling, tijdens de verjaringstermijnen daarvan.

 1. NALEVING VAN TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN

Socialdek Networking SL voldoet tot op heden aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de verordeningen voor de ontwikkeling van genoemde organieke wet en andere geldende voorschriften goedkeurt en te allen tijde van toepassing, waardoor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt gegarandeerd.

Vanaf mei 2018 vallen we onder de regelgeving die van kracht wordt, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de Europese Unie.

Evenzo informeert Socialdek Networking SL dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal de GEBRUIKER op elk moment toestemming vragen voor de verwerking van hun e-mail voor commerciƫle doeleinden.

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving, informeren wij u dat de verstrekte gegevens, evenals de gegevens die zijn afgeleid van uw browsen, kunnen worden opgeslagen in de bestanden van Socialdek Networking SL en verwerkt om aan uw verzoek te voldoen en de relatie te onderhouden. dat wordt vastgelegd in de formulieren waarop u zich abonneert.

Bovendien stemt de GEBRUIKER in met de verwerking van zijn gegevens om hem op welke manier dan ook, inclusief e-mail, te informeren over producten en diensten van Sociadek Networking SL.

In het geval dat de GEBRUIKER de verwerking van zijn gegevens voor het hierboven aangegeven doel niet toestaat, kan de GEBRUIKER zijn recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens onder de voorwaarden die verderop in de sectie "Uitoefening van rechten" worden vermeld.

 1. VEILIGHEIDS MAATREGELEN.

Socialdek Networking SL informeert u dat het de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geĆÆmplementeerd om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en om wijziging, verlies en ongeoorloofde behandeling en / of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, of ze nu het gevolg zijn van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving. Alles in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

Evenzo heeft Socialdek Networking SL aanvullende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie in haar organisatie te versterken. Voortdurend toezicht houden op, controleren en evalueren van de processen om het respect voor de privacy van gegevens te waarborgen.

 1. UITOEFENING VAN RECHTEN

Die personen die hun gegevens hebben verstrekt via http://creapublicidadonline.com, kunnen contact opnemen met de eigenaar ervan om vrijelijk hun recht op toegang tot hun gegevens, rectificatie of verwijdering, beperking en verzet met betrekking tot de gegevens in hun bestanden uit te oefenen. .

De snelste en gemakkelijkste methode is om rechtstreeks toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount en uw gegevens te wijzigen of uw gebruikersaccount te verwijderen. Alle informatie die we nodig hebben om op te slaan, op grond van een wettelijke of contractuele verplichting, wordt geblokkeerd en alleen voor genoemde doeleinden gebruikt in plaats van te worden verwijderd.

De belanghebbende kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke communicatie gericht aan Socialdek Networking SL met de referentie "Gegevensbescherming", met vermelding van hun gegevens, bewijs van hun identiteit en de redenen voor hun verzoek op het volgende adres:

Socialdek Networking SL
Olivo Street 38, 1ĀŗD
28023, Madrid

U kunt uw rechten ook uitoefenen via e-mail: [e-mail beveiligd]

Bovendien wordt de gebruiker geĆÆnformeerd en / of Klant die elk type claim met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan richten aan het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming www.agpd.es, Controleautoriteit van de Spaanse staat

 1. LINKS OF EXTERNE LINKS

Als service voor onze bezoekers kan onze website hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden beheerd of gecontroleerd door de website. Daarom geeft http://creapublicidadonline.com geen garantie, noch is het verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid en tijdigheid van de inhoud van dergelijke websites of hun privacypraktijken. Houd er rekening mee dat hun privacypraktijken kunnen verschillen van die van ons voordat u uw persoonlijke informatie verstrekt aan deze niet-http: //creapublicidadonline.com websites.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot de links en om meer te weten te komen over ons werk, hoewel www.creapublicidadonline.com de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte sites niet zelf of via derden., noch keurt het op enigerlei wijze de inhoud en diensten en enig materiaal van welke aard dan ook goed dat daarin bestaat. http://creapublicidadonline.com is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de gebruiker kunnen worden ontleend door naar genoemde links te gaan.

 1. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit beleid is bijgewerkt in overeenstemming met de vereisten van de communautaire regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD).

Evenzo wordt gemeld dat dit beleid te allen tijde kan worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de vereisten die door de huidige wetgeving zijn vastgesteld, door gerechtelijke beslissingen en jurisprudentiƫle wijzigingen, evenals door wijzigingen in de prestaties en bedrijfsstrategie van SOCIALDEK NETWORKING SL en haar dochterondernemingen . De publicatie en de toegang door de gebruikers zal plaatsvinden via dezelfde site, met dien verstande dat de relaties die met hen zijn aangegaan voorafgaand aan de wijziging zullen worden beheerst door de regels die werden verstrekt op het moment dat de website werd bezocht voor hun oprichting.

 1. VERANTWOORDELIJK VOOR HET BESTAND EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

Zij zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt SOCIALDEK NETWORKING SL (NIF: B87930434)

Het heeft zijn maatschappelijke zetel te Calle Olivo, 38 1ĀŗD. 28023 Madrid.

Evenzo wordt het contact-e-mailadres van de afgevaardigde voor gegevensbescherming van SOCIALDEK NETWORKING SL gerapporteerd: [e-mail beveiligd]

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DERDEN

In het geval dat de persoonlijke gegevens verstrekt door een andere persoon dan de gebruiker of de eigenaar van de gegevens die optreedt als hun vertegenwoordiger, garandeert deze vertegenwoordiger dat zij de eigenaar hebben geĆÆnformeerd over de gegevens die zij verstrekken van dit privacybeleid en hun toestemming hebben verkregen om deze gegevens te verstrekken. uw gegevens aan SOCIALDEK NETWORKING SL voor de aangegeven doeleinden. Het garandeert ook dat de verstrekte gegevens juist en up-to-date zijn, en is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting.

 1. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

SOCIALDEK NETWORKING SL voert geen internationale gegevensoverdrachten uit, behalve in die gevallen waarin de belanghebbende uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven voor de voorgestelde overdracht nadat hij op de hoogte was gebracht van de mogelijke risico's voor hem als gevolg van het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en voldoende garanties.

 1. WILT U GEEN INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN OF WILT U UW TOESTEMMING INTREKKEN?

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/20023 van 11 juni, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw informatie voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of ontwikkeling van tevredenheidsenquĆŖtes, evenals uw toestemming op elk moment intrekken (zonder terugwerkende kracht).

Om dit te doen, moet u een e-mail naar het adres sturen [e-mail beveiligd] Als u reclame per e-mail heeft ontvangen, kunt u zich ook verzetten tegen genoemde e-mail door op de link te klikken die erin is opgenomen, volgens de instructies die aan u zijn verstrekt. Een andere eenvoudigere manier is om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount en de bijbehorende opties te selecteren.

Houd er rekening mee dat onze systemen mogelijk een periode nodig hebben die in geen geval langer zal zijn dan 48 uur voordat uw verzet of intrekking van kracht wordt, met dien verstande dat u gedurende die periode berichten kunt blijven ontvangen.

Met betrekking tot het beheer van uw gegevens die zijn gekoppeld aan de sociale profielen van Socialdek Networking SL, zal de uitoefening van het recht op toegang afhangen van de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheden om toegang te krijgen tot de informatie van de gebruikersprofielen. Met betrekking tot de rechten op toegang en rectificatie, raden we aan dat er alleen aan kan worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder de controle staat van Socialdek Networking SL.

Bovendien kunt u de interactie stopzetten, informatie volgen of informatie ontvangen van de sociale profielen van Socialdek Networking SL, de inhoud verwijderen die u niet langer interesseert of beperken met wie uw connecties worden gedeeld, via de mechanismen die zijn vastgelegd in de verschillende sociale netwerken.

De gebruiker heeft toegang tot het privacybeleid van elk sociaal netwerk en kan zijn profiel configureren om zijn privacy te garanderen. Socialdek Networking SL moedigt gebruikers aan om zich vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale netwerken voordat ze deze gaan gebruiken.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
YouTube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENSVANGSYSTEMEN EN HET DOEL

De gegevens die worden gebruikt of verstrekt in informatieve en / of promotionele communicatie, worden verwerkt door SOCIALDEK NETWORKING SL voor doeleinden die bestaan ā€‹ā€‹uit het verzenden van elektronische communicatie van informatieve aard over diensten, activiteiten, publicaties, vieringen, felicitaties en sociale en professionele evenementen van SOCIALDEK NETWORKING SL of derden uit het netwerk van SOCIALDEK NETWORKING SL-kantoren in de juridische, advies-, verzekerings- en gezondheidssector die van belang kunnen zijn voor de Gebruiker en / of CliĆ«nt; monitoring en optimalisatie van marketingcampagnes die worden uitgevoerd met behulp van technologieĆ«n voor dit doel.

SOCIALDEK NETWORKING SL herinnert u eraan dat de toestemming voor het verzenden van dergelijke berichten op elk moment door de gebruiker en / of de klant kan worden ingetrokken door het gebruik van de mechanismen die voor dit doel zijn ingeschakeld in elk van de ontvangen berichten.

Het criterium van gegevensbehoud is gebaseerd op de manifestatie die in strijd is met de behandeling van uw kant. In elk geval kunnen de rechten op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van behandeling, verzet en overdraagbaarheid worden uitgeoefend per e-mail aan [e-mail beveiligd] of per post naar het adres Calle Olivo, 38 1ĀŗD. 28023, Madrid.

 1. AANVAARDING, TOESTEMMING EN HERROEPBAARHEID

De Gebruiker verklaart geĆÆnformeerd te zijn over de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens, aanvaardt en stemt in met de behandeling ervan door Socialdek Networking SL op de manier en voor de doeleinden zoals aangegeven in de juridische kennisgeving.

Zoals u goed weet en wij u in dit privacybeleid hebben meegedeeld, kunt u uw gegevens op elk moment intrekken, maar altijd zonder terugwerkende kracht.

      14. GEBRUIKEN WE COOKIES VOOR BROWSERS?

Ja dat is hoe het is. (Browsercookies, of gewoon cookies, zijn kleine stukjes informatie die van een pagina via een webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden gestuurd, als u dit toestaat. Cookies zorgen ervoor dat uw browser de pagina herkent. Web en bepaalde gegevens onthouden). De reden dat we cookies gebruiken, is dat ze ons helpen uw verzoeken te identificeren en ze te verwerken. Door gebruik te maken van onze website accepteer je het gebruik van cookies van ons en van derde partijen zoals: verzonden data, google analytics, etc. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je ze kunt uitschakelen bezoek:

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor u om de beste gebruikerservaring te hebben. Als u nog steeds bladeren geeft u uw toestemming voor de aanvaarding van de bovengenoemde cookies en acceptatie van onze cookies beleid

OK
Kennisgeving van cookies