erezler Politikas覺

bir kurabiye Size hemen her web sayfas覺n覺 ziyaret ettiinizde taray覺c覺n覺zda saklanan k羹癟羹k bir metin dosyas覺d覺r. Onun faydas覺 bu sayfay覺 s繹rf d繹nd羹羹n羹zde web ziyaretinizi hat覺rlamak m羹mk羹n olmas覺d覺r. kurabiye Genellikle vb teknik bilgiler, kiisel tercihleri, i癟erik kiiselletirme, kullan覺m istatistikleri, sosyal alar balant覺lar kullan覺c覺 hesaplar覺na eriim, depolamak amac覺 kurabiye Bu olmadan, profil ve ihtiya癟lar覺na web'in i癟eriini adapte etmektir kurabiye Herhangi bir sayfada taraf覺ndan sunulan hizmetlerin b羹y羹k 繹l癟羹de azalm覺 olacakt覺r. ne hakk覺nda daha fazla bilgi g繹rmek i癟in kurabiye, Hangi maaza, nas覺l, vb devre d覺覺 b覺rakmak, kald覺rmak i癟in Bu linke y繹nlendirilebilir ediniz.

Bu web sitesinde kullan覺lan erezler

襤spanyol Veri Koruma Kurumu y繹nergeleri izlemek detay kullan覺m覺n覺 Biz kurabiye hangi b羹y羹k olas覺 doruluunu bilgilendirmek amac覺yla bu web sitesini yapar.

Bu Web sitesi aa覺daki kullan覺r kendi kurabiye:

  • Oturum 癟erezleri blog yorum yazmak kullan覺c覺lar覺n insan deil otomatik uygulamalar olduundan emin olmak i癟in. Bu ekilde o sava覺r Spam.

Bu Web sitesi aa覺daki kullan覺r 羹癟羹nc羹 taraf 癟erezleri:

  • Google Analytics: Maazalar kurabiye trafik ve bu web sitesini ziyaret hacmine istatistiklerini derlemek. Bu web sitesini kullanarak Google taraf覺ndan hakk覺n覺zda verilerin ilenmesi kabul etmi bulunmaktad覺r. Bu nedenle, bu konuda herhangi bir hak kullan覺m覺 Google ile dorudan iletiim yapmal覺s覺n覺z.
  • Sosyal alar: Her sosyal a kendi kulland覺覺 kurabiye b繹ylece d羹meleri t羹r羹ne t覺klayabilirsiniz Houma o pay.

癟erezleri devre d覺覺 b覺rakma veya kald覺rma

Herhangi bir zamanda bu web sitesinde 癟erezleri devre d覺覺 b覺rakmak veya silmek i癟in hakk覺n覺 kullanabilir. Bu eylemler kulland覺覺n覺z taray覺c覺ya bal覺 olarak farkl覺 ekilde ger癟ekletirilir. Burada en pop羹ler taray覺c覺lar i癟in h覺zl覺 rehber izin.

ek notlar

  • Ne bu site ya da yasal temsilcileri i癟erik veya bu politikada listelemi 羹癟羹nc羹 taraflar覺n gizlilik politikalar覺 doruluuna sorumludur kurabiye.
  • Web taray覺c覺lar覺 ara癟lar覺 depolamak i癟in sorumludur kurabiye ve bu yerden kald覺rma ilemine veya devre d覺覺 b覺rak覺lmay覺 haklar覺n覺 ta覺mal覺d覺r. Bu web sitesi ne de yasal temsilcileri Ne doru veya yanl覺 kullan覺m覺n覺 salayabilirsiniz kurabiye Yukar覺da bahsedilen taray覺c覺lar taraf覺ndan.
  • Baz覺 durumlarda y羹klemek i癟in gerekli olan kurabiye taray覺c覺 bunlar覺 kabul etmeme karar覺n覺 unutmak kalmamas覺.
  • durumunda kurabiye Google Analytics, irket maazalar覺 kurabiye ve ABD'de bilgisayar sunucular覺nda sistem 癟al覺mas覺 i癟in gerekli veya bu y繹nde yasalar gerektirdiinde durumlar d覺覺nda 羹癟羹nc羹 ah覺slar ile paylamak kabul edersiniz. Google'a g繹re IP adresinizi saklamaz. Google Inc. G羹venli Liman Anlamas覺 bal覺 bir irket aktar覺lan t羹m veriler Avrupa standartlar覺na uygun bir koruma seviyesi ile muamele edilmesini salar olduunu. Bu konuda detayl覺 bilgi bulabilirsiniz Bu balant覺. kullanma hakk覺nda bilgi i癟in, Google 癟erez verir Bu dier balant覺 eklemek.
  • Bu politikayla ilgili soru veya sorunlar覺n覺z varsa kurabiye iletiim b繹l羹m羹nden bizimle irtibata ge癟mekten 癟ekinmeyin.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi