artlar ve Koullar


Kullan覺m koullar覺

Socialdek Networking SL, 34 Temmuz 2002/11 say覺l覺 Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetleri Yasas覺, 15 Aral覺k 1999/13 tarihli Organik Yasa, Kiisel Karakterin Verilerinin Korunmas覺 ve dier Avrupa direktifleri ile uyumludur ve bu ama癟la aa覺daki Yasal Bildirimi oluturmutur.

Portal覺n kullan覺m覺, Kullan覺c覺'n覺n kouluna at覺fta bulunur ve bu Yasal Bildirimde yer alan h羹k羹mlerin her birinin tam ve kay覺ts覺z olarak kabul edildii anlam覺na gelir; bu nedenle, burada belirtilen koullardan herhangi birine uymuyorsa, kullanmamal覺s覺n覺z / erimemelisiniz. bu portal.

S覺nai fikri m羹lkiyet

Bu web sayfas覺n覺n t羹m i癟erii, bunlarla s覺n覺rl覺 olmamak 羹zere, metinler, grafikler, resimler, tasar覺m覺 ve s繹z konusu i癟erie kar覺l覺k gelebilecek fikri m羹lkiyet haklar覺 ve ayr覺ca t羹m ticari markalar, ticari isimler veya dier ay覺rt edici iaretler Socialdek'in m羹lkiyetindedir. A oluturma veya meru sahipleri, 羹zerlerindeki t羹m haklar sakl覺d覺r.

襤癟eriin tamamen veya k覺smen mekanik, elektronik, reprografik veya baka bir ekilde herhangi bir bi癟imde veya ortamda 癟oalt覺lmas覺, ayr覺ca herhangi bir yayma eylemi, kamuya a癟覺k iletiim veya da覺t覺m, 繹nceden yaz覺l覺 olmaks覺z覺n yasakt覺r. Socialdek Networking veya meru sahiplerinin yetkilendirilmesi.

Socialdek Networking, i癟eriklerin kullan覺c覺lar taraf覺ndan kullan覺lmas覺ndan veya mevcut herhangi bir yasal h羹km羹n ihlal edilmesinden doabilecek zararlardan sorumlu olmayacakt覺r.

Linkler

Socialdek Networking, uygun olduu durumlarda portala dahil edilebilecek harici balant覺lar i癟in herhangi bir sorumluluk 羹stlenmez, 癟羹nk羹 bunlar 羹zerinde herhangi bir kontrole sahip deildir, bu nedenle kullan覺c覺 i癟erie ve koullara kendi sorumluluu alt覺nda eriir. onlar覺 y繹neten kullan覺n.

I癟indekiler

Socialdek Networking, web sitesinde uygun g繹rd羹羹 deiiklikleri 繹nceden haber vermeksizin yapma, salad覺覺 i癟erik ve hizmetleri ve bunlar覺n sunulma veya yerletirilme eklini deitirme, silme veya ekleme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Portal覺n kullan覺c覺s覺, Socialdek Networking'in sunduu hizmetlerden uygun ekilde yararlanmay覺 ve bunlar覺 yasad覺覺 faaliyetlerde bulunmak i癟in veya iyi niyet ve yasal d羹zene ayk覺r覺 olarak kullanmamay覺 ve Socialdek Networking'in fiziksel ve mant覺ksal sistemlerine zarar vermemeyi taahh羹t eder. , tedarik癟ileri veya 羹癟羹nc羹 ah覺slar.

Socialdek Networking, konuya dayal覺 olarak yetkili organlara, ilevlerini yerine getirmeleri i癟in gerekli t羹m bilgi ve ibirliini salamakla y羹k羹ml羹d羹r.

Kay覺t Alan覺

Kay覺t alan覺, m羹nhas覺r velayet ve g繹zetim alt覺nda kay覺t yapt覺ran kullan覺c覺 taraf覺ndan tutulmas覺 gereken ve en kat覺 ve mutlak gizlilik i癟inde tutulmas覺 gereken bir 'ifre' veya ifre kullan覺m覺n覺 ima eder, bu nedenle herhangi bir zarar, masraf ve / veya veya her t羹rl羹 zarar, bu y羹k羹ml羹l羹羹n ihlalinden veya ifrenin ifa edilmesinden ve ayr覺ca, 羹癟羹nc羹 bir ahs覺n velayet y羹k羹ml羹l羹羹n羹n ihlali sonucunda yapabilecei k繹t羹ye kullan覺mdan kaynaklanmaktad覺r.

Bununla birlikte, Socialdek Networking, Socialdek Networking'in kay覺tl覺 kullan覺c覺 taraf覺ndan alan覺n ihmalkar bir ekilde kullan覺ld覺覺n覺 tespit etmesi kouluyla, tek tarafl覺 olarak ve 繹nceden bildirimde bulunmaks覺z覺n, etkinletirilen ifreyi deitirebilir, ask覺ya alabilir veya iptal edebilir.

襤letiim ve Bildirimler

Yap覺lan t羹m iletiimler ve bildirimler, kay覺t formunda kullan覺c覺 taraf覺ndan salanan e-postaya e-posta yoluyla yap覺ld覺覺nda, t羹m ama癟lar i癟in etkili kabul edilecektir. Kullan覺c覺, Socialdek Networking'i, kiisel verilerinde ve Socialdek Networking'in uygun g繹rd羹羹 ger癟ekleri kullan覺c覺ya bildirmek i癟in sahip olduu e-posta adresinde meydana gelen deiikliklerden haberdar etmeyi taahh羹t eder. Kullan覺c覺, s繹z konusu verilerin kendisi taraf覺ndan saland覺覺n覺 ve doru olduunu a癟覺k癟a kabul eder.

Socialdek Networking, portalda uygun g繹rd羹羹 deiiklikleri 繹nceden haber vermeksizin yapma, salad覺覺 i癟erik ve hizmetleri ve bunlar覺n sunulma veya yerletirilme eklini deitirme, silme veya ekleme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Uygulanabilir mevzuat

Bu Yasal Uyar覺, her bir a覺r覺l覺kta 襤spanyol yasalar覺na tabidir, taraflar kendilerine kar覺l覺k gelen yarg覺 yetkisinden a癟覺k癟a feragat ederler ve Villa de Madrid Mahkemelerine ibraz ederler.

繹demeler:

T羹m 繹demeler se癟eneklerden biri se癟ilerek yap覺lacakt覺r:

  • PayPal.com sayfas覺nda, g羹venli veri ifreleme ve elektronik 繹deme sistemi arac覺l覺覺yla.
  • Kredi kart覺 ile
  • Daha sonra tan覺mlama i癟in konseptte sipari numaras覺n覺 belirten banka havalesi ile (Tamamlanmas覺 24-72 saat s羹rebilir)

Son tarihler ve teslimat:

Siparilerin teslimat s羹releri, yap覺lmas覺 gereken ie g繹re deimektedir. Her durumda, her 羹r羹nde bir i g羹n羹 birikimi belirtilir (normalde 0-7 g羹n). Bununla birlikte, Creapublicidadonline.com, i birikimi nedeniyle veya hizmet veya 繹zel durum gerektirdiinden belirlenen s羹reyi 60 i g羹n羹 daha uzatma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Hizmetlerden, m羹teri taraf覺ndan salanan hesap / balant覺 ile yararlan覺lacakt覺r, m羹terinin salanan balant覺n覺n / hesab覺n gizliliini ortadan kald覺rmaya veya etkinletirmeye karar vermesi durumunda, sipari tam veya k覺smi geri 繹deme hakk覺 olmaks覺z覺n tamamlanm覺 say覺lacakt覺r.
Raporlar, genellikle PayPal'dan farkl覺 bir adres olabilen Creapublicidadonline.com sipari formuna girilen e-posta adresine e-posta ile g繹nderilecektir. Her durumda, yap覺lan iin raporunu al覺p almad覺覺n覺z覺 dorulamak i癟in iki e-posta hesab覺n覺n SPAM ve INPUT klas繹rlerini kontrol etmeniz 繹nerilir.

Siparilerin Yerletirilmesi / 襤ptali:

demenin baar覺yla tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan t羹m sipariler yerine getirilmi say覺lacakt覺r. Siparii yaln覺zca 12 saat i癟inde iptal edebilirsiniz ve sipariinizi verirken belirli hizmetlerin an覺nda ilendiini g繹z 繹n羹nde bulundurarak, her zaman sipariinizin ilenmemi olmas覺 durumunda paran覺z覺n tam olarak geri 繹denmesi hakk覺na sahip olursunuz. 繹deme. M羹teri, 14 g羹n s羹re ile s繹zlemeden cayma hakk覺n覺 sakl覺 tutar. para 癟ekme formu.

Hizmetlerimizin toplam ilenmesi s覺ras覺nda her zaman dier irketlere sipari vermemenizi tavsiye ederiz, 癟羹nk羹 bu ekilde hatalar veya yanl覺 anla覺lmalar olabilir. Bu durumda, 繹nleyici bir ekilde effafl覺kla g繹sterildiinden, hesab覺n kamusal nitelii gibi hizmetlerin etkin bir ekilde sunulmas覺 i癟in gereklilikler, siparilerin teslimi s覺ras覺nda kullan覺c覺 ad覺n覺n deitirilmemesi nedeniyle kendimizi kusurdan muaf tutuyoruz. vb.

r羹n garantileri:

demeyi ald覺ktan sonra 30 g羹n i癟inde herhangi birini kaybetmeniz durumunda, takip癟ilerinizi, hayranlar覺n覺z覺, YouTube ziyaretlerinizi ve / veya web sitemizden sat覺n ald覺覺n覺z her t羹rl羹 羹r羹n羹 deitirmeyi teklif ediyoruz. Aa覺daki 羹r羹nler hari癟: instagram, twitter veya youtube hesaplar覺; bu durumda m羹terinin, herhangi bir olay覺 talep etmek i癟in s繹z konusu hesaplara e-posta yoluyla erierek dosyay覺 almas覺ndan itibaren 12 saati vard覺r.

M羹teri s繹zlemesi

Web sitemizin kullan覺m覺 istee bal覺d覺r, hizmetlerimizi kullanmak zorunda deilsiniz. Platformu iyiletirebilecek bu artlarda ve hizmetlerde yap覺lan deiiklikleri kabul edersiniz. Web sitemizi kullanarak, 癟evrimi癟i gizlilik politikam覺z覺 kabul etmi olursunuz.

Bu web sitesi, ortaya 癟覺kan herhangi bir sorundan ve sonu癟lar覺ndan sorumlu deildir, bu sizin sorumluluunuzun bir par癟as覺d覺r. Bu s繹zlemenin ge癟erlilii, paketinizin kabul羹 ile balayacak ve herhangi bir taraf癟a feshedildiinde sona erecektir.

Bu h羹k羹m ve koullar覺 kabul ederek, ayr覺ca bizim geri 繹deme politikas覺 y Gizlilik Politikas覺

Recycling

Gizlilik politikam覺z hakk覺nda herhangi bir sorunuz varsa, iletiim sayfam覺zdaki iletiimimizi kullanarak bizimle iletiime ge癟mekten 癟ekinmeyin.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi