Ada baar覺l覺 olmak isteyenler i癟in baz覺 temel yollar olduunu bilmek 繹nemlidir ve bunlardan biri de bilmek ger癟eidir. kiisel bir marka nas覺l oluturulurbu, belirli profesyonel sekt繹rlerde baar覺ya ulaman覺n anahtar覺d覺r. Bu, grafik tasar覺mc覺lar, metin yazarlar覺, avukatlar, mimarlar vb. Gibi 癟al覺malar覺n覺 bireysel olarak y羹r羹ten t羹m profesyoneller i癟in ge癟erlidir.

Web'de kendisine bir isim vermeye balamak isteyen herhangi bir profesyonel i癟in, bir kiisel marka, bir i bulma teknii olarak domu bir kavram.

Kiisel bir marka, kiisel bir profili bir marka gibi y繹netmektir ve geleneksel markalar gibi, ak覺c覺 bir iletiim tonuna sahiptirler, ulamak i癟in hedefler koyarlar ve 羹r羹n ve hizmetler portf繹y羹 ve Kendinizi rakiplerinizden ay覺rman覺za olanak tan覺yan deerleri farkl覺lat覺rmak.

Profesyoneller genellikle bilmekle ilgilenir kiisel bir marka nas覺l oluturulur profesyonel kariyerinizde 繹ne 癟覺kmak ve / veya serbest 癟al覺an veya aktif bir i arama olarak yeni i f覺rsatlar覺 elde etmek.

A癟覺klamadan 繹nce kiisel bir marka nas覺l oluturulur Birini yaratmak isteyen her profesyonelin sahip olmas覺 gereken nitelikleri bilmeniz gerekir, 繹rnein bunun 癟ok yava olabilen bir s羹re癟 olduunu anlamak i癟in sab覺r; oluturulmas覺 i癟in gerekli t羹m eylemleri organize etmeyi planlamak; son teslim tarihlerini kar覺lama sorumluluu; azim ve 癟aba.

Kiisel bir marka nas覺l oluturulur

Bilmeye balamadan 繹nce kiisel bir marka nas覺l oluturulur, kendinize farkl覺 sorular sorman覺z gerekir, b繹ylece ger癟ekten ne istediiniz ve neye ihtiyac覺n覺z olduuna dair net bir imaj yaratabilirsiniz. Bu ekilde beklentileriniz, hedefleriniz, deerleriniz ve profesyonel kariyerinizi ilgilendiren her ey hakk覺nda net olabilirsiniz.

Bunu ak覺lda tutmak 癟ok 繹nemlidir, 癟羹nk羹 buna dayanarak nas覺l davranaca覺n覺z覺 daha iyi bileceksiniz ve b繹ylece profesyonel hedeflerinize ulamaya 癟al覺覺rken m羹mk羹n olan en iyi sonu癟lar覺 elde edebileceksiniz.

Bu yap覺ld覺ktan sonra aa覺dakileri dikkate almal覺s覺n覺z:

  • 襤zlenmesi gereken ilk noktalardan biri, kiisel markan覺n sahip olaca覺 ad覺 tan覺mlay覺nbu durumlarda hem ad ve soyad ile kiisel bir marka oluturmay覺 hem de bunun i癟in yeni bir ad se癟meyi se癟ebilme
  • O zaman yapmal覺s覺n anahtar kelimeleri tan覺mla bu, s繹z konusu profesyonelin kiisel markas覺n覺 tan覺mlayacakt覺r, b繹ylece kendinizi onlar i癟in konumland覺rabilir ve bu konuda dier kullan覺c覺lar ve hizmetlerinizi almakla ger癟ekten ilgilenebilecek kiiler i癟in bir referans olmaya 癟al覺abilirsiniz.
  • Konusunda net olmal覺s覺n mesaj kiisel markan覺z覺n geliimi s覺ras覺nda iletmek istiyorsunuz. Sizi ger癟ekten temsil etmeyen veya kendiniz i癟in belirlediiniz hedeflere ulaman覺za izin vermeyen birini se癟mek i癟in acele etmemektense, en 癟ok g繹sterileni baarmak i癟in zaman ay覺rman覺z daha iyidir.
  • Hakk覺nda 癟ok net olmal覺s覺n iletmek istediiniz deerlerkiisel markada her zaman bulunmal覺d覺r. Ek olarak, kullan覺c覺lara kulaa ho gelebilecek deerler bulmaya 癟al覺mak yeterli deildir, ancak bunlar stratejiniz boyunca her zaman mevcut olmal覺d覺r.
  • Kullanaca覺n覺z iletiim tonu da tan覺mlanmal覺d覺r. Arad覺覺n覺z eyin daha resmi bir 羹slup olup olmayaca覺 veya daha konukan ve yak覺n bir ey mi tercih edeceiniz konusunda net olmal覺s覺n覺z. Bu, b羹y羹k 繹l癟羹de iinizi almak istediiniz y繹ne bal覺 olacakt覺r.
  • Ayr覺ca var olaca覺n覺z kanallar覺 se癟in, kendi web sitenize ek olarak, ana sosyal alarda bir profilinizin olmas覺 her zaman 繹nerilir. InstagramEn az覺ndan Facebook ve Twitter. Onlara sahip olman覺n yan覺 s覺ra, onlar覺 d羹zg羹n bir ekilde 癟al覺t覺rmal覺s覺n覺z.
  • Dikkat etmelisin g繹r羹nt羹 ve tasar覺m logolar, yaz覺 tipleri, renkler vb. gibi farkl覺 y繹nler 羹zerinde 癟al覺man覺z gerekecek kiisel markan覺n T羹m bunlar iyi tan覺mlanmal覺d覺r, 癟羹nk羹 bu ekilde dier insanlar, markan覺z覺n b羹y羹mesine yard覺mc覺 olacak ekilde belirli sembolleri iletmeniz veya irketinizle h覺zl覺 bir ekilde ilikilendirebilir.
  • Sen editoryal takvim olutur profesyonelin ger癟ekletirecei promosyon eylemlerini tan覺mlayabileceiniz. Ayn覺s覺 sosyal alar i癟in de ge癟erli, gerekli i癟erik takvimi olutur b繹ylece her ey belirlenir ve b繹ylece m羹mk羹n olan en b羹y羹k baar覺ya ulamaya 癟al覺覺r.
  • Ayr覺ca yaratmay覺 ve gelitirmeyi de d羹羹nmelisiniz. 繹zel eylemler eitim vermek, konumac覺 olmak, kitap yazmak gibi kiisel markan覺z覺 b羹y羹tmenize yard覺mc覺 olabilir.

T羹m bu y繹nler 繹nemlidir ve eer bilmek istiyorsan覺z kiisel bir marka nas覺l oluturulur Kendi belirlediiniz yolda baar覺ya ulaabilmeniz i癟in her birini hesaba katmal覺s覺n覺z.

Bununla birlikte, giderek daha fazla insan kiisel markalar覺n覺 yaratmaya karar veriyor, bu da g羹n羹m羹z羹n en 癟ok talep edilen i sekt繹rlerinin baz覺lar覺nda b羹y羹k rekabet olduu anlam覺na geliyor, bu y羹zden baarman覺z覺n anahtar覺 olacak kendinizi rakiplerinizden ay覺r覺n.

Yar覺madakilere alternatif se癟enekler sunman覺z ve baka yerde bulunamayacak bir ey sunmaya 癟al覺man覺z veya bunun rakibinizin sunduundan daha ilgin癟 bir teklif olmas覺 癟ok 繹nemlidir.

Bu nedenle, bilmek s繹z konusu olduunda kiisel bir marka nas覺l oluturulurSadece bahsettiimiz her eyi hesaba katmamal覺, ayn覺 zamanda rakiplerinizin neler sunduunun da fark覺nda olmal覺s覺n覺z. Bu nedenle, nas覺l hareket edeceinizi ve ilgilerini 癟ekebilecek kullan覺c覺lara neler sunaca覺n覺z覺 bilmesi i癟in rekabeti analiz ettiiniz bir 繹n 癟al覺ma yapman覺z覺 ve b繹ylece sekt繹rde 繹nemli 繹l癟羹de b羹y羹menizi 繹neririz. sen hangisisin

Kiisel markan覺z覺 zenginletirmek i癟in b羹y羹k 癟aba ve 繹zveri ile 癟al覺man覺z ve b繹ylece potansiyel m羹terilerinizin ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamaya 癟al覺man覺z gerekecektir.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi