Facebook bize u olanaklar覺 sunuyor: Facebook profilini ge癟ici olarak devre d覺覺 b覺rak覺n ya da kal覺c覺 olarak yap覺n. Aa覺da, arad覺覺n覺z eye en uygun olan覺 se癟ebilmeniz i癟in her iki se癟enei de a癟覺klayaca覺z.

Facebook hesab覺n覺z覺 ge癟ici olarak nas覺l devre d覺覺 b覺rakabilirsiniz?

襤lk olarak, size hesab覺n覺z覺 nas覺l devre d覺覺 b覺rakaca覺n覺z覺 g繹stereceiz. Bunu yapmak i癟in, ad覺 verilen se癟enee gitmeniz gereken Facebook Ayarlar覺na gitmeniz gerekir. Facebook bilgileriniz, size bilgilerinizle ilgili farkl覺 se癟enekler g繹sterecektir.

T覺klamal覺s覺n Ver se癟enek olarak Hesab覺n覺z覺 ve verilerinizi silin . Bu noktada Facebook hesab覺m覺z覺 silebileceimiz bir sayfa a癟覺lacakt覺r. Ancak, Facebook Messenger'覺 kullanmaya devam etmek i癟in yaln覺zca ge癟ici olarak devre d覺覺 b覺rakmak istiyorsan覺z veya ge癟ici bir 繹nlemse, Kullan覺c覺 hesab覺n覺 devre d覺覺 b覺rak覺n .

T覺klad覺ktan sonra Kullan覺c覺 hesab覺n覺 devre d覺覺 b覺rak覺n , daha fazla e-posta almak istemiyorsak sosyal adan ayr覺lma nedenini se癟ebilmemiz i癟in bir anket g繹sterecek yeni bir sayfan覺n sunulaca覺 zaman gelecek. ve bu bize devre d覺覺 b覺rakma hakk覺nda daha fazla bilgi verir. Bu yeni sayfada t覺kl覺yoruz Desactivar ve hesab覺m覺z zaten devre d覺覺 b覺rak覺lm覺 olacak, ancak ilemi tamamlamadan 繹nce Facebook bize bu karar覺 vermememiz i癟in bizi ikna etmek i癟in yeni bir pencere g繹sterecek. Ancak Kapat'覺 t覺klarsak hesap devre d覺覺 b覺rak覺l覺r.

Facebook hesab覺n覺z覺 tamamen nas覺l silebilirsiniz?

Bu kontrol yap覺ld覺ktan sonra, bir Facebook bilgilerinizi yedekleyin son elemeden 繹nce. Bunun i癟in sadece gitmelisin yap覺land覺rma ve daha sonra adl覺 b繹l羹me Facebook bilgileriniz.

Bunu yapt覺覺n覺zda farkl覺 se癟enekler g繹receksiniz. T覺klamal覺s覺n Ver se癟enek olarak Bilgilerinizi indirin, sizi tarih aral覺覺ndan se癟meniz gereken yeni bir pencereye g繹t羹recektir 竄T羹m verilerim ve bilgilerinizin kaydetmek istediiniz t羹m y繹nlerini se癟in ve sonunda 羹zerine t覺klayacaks覺n覺z. Dosya olutur. Bu ekilde Facebook t羹m bilgilerinizi toplayacak ve indirilmeye haz覺r olduunda e-postan覺za g繹nderecektir.

Bu yap覺ld覺ktan sonra hesab覺n覺z覺 silebilirsiniz. Bunun i癟in erimeniz yeterli BU BALANTI ve oturum a癟覺n.

Bunu yapt覺ktan sonra, Facebook, hesab覺n覺z覺 silmeden 繹nce size ne yapman覺z覺 繹nerdikleri hakk覺nda size farkl覺 bilgiler ve g繹stergeler g繹sterecektir. Bu ad覺mlar覺 izledikten sonra, Hesab覺 sil, ifrenizi yaz覺n ve ard覺ndan t覺klay覺n Devam etmek, sonunda tekrar t覺klamak i癟in Hesab覺 sil.

Bu ekilde ilemi yapm覺 olacaks覺n覺z. Facebook hesab覺n覺z覺 tamamen silin. Ancak, Facebook'un t羹m bilgileri hizmetlerinden silmesi yakla覺k 90 g羹n s羹rd羹羹 ve ilk 30 g羹n boyunca kullan覺c覺ya piman olma olas覺l覺覺 sunduu i癟in bunun nihai bir karar olmad覺覺n覺 bilmelisiniz. Bu durumda hesap geri y羹klenecek ve talepte bulunmadan 繹nceki halini alacakt覺r.

Hesab覺 silme talebini iptal etmek i癟in resmi Facebook sayfas覺na gitmeli ve hesab覺n覺za giri yapmal覺 ve girerken tuuna basmal覺s覺n覺z. Hesab覺 silmeyi iptal et, bu noktada s羹re癟 durmu olacak.

Bu, bir癟ok sosyal a ve platformun uygulad覺覺 bir se癟enektir, b繹ylece kullan覺c覺lar birka癟 g羹n ve hatta birka癟 hafta sonra kararlar覺ndan pimanl覺k duymalar覺 ve kararlar覺ndan tekrar yararlanmaya karar vermeleri durumunda onlar覺 terk etme kararlar覺n覺 tersine 癟evirebilirler. .

Facebook, kullan覺c覺lara bir癟ok imkan sunuyor, ancak son y覺llarda pek 癟ok kullan覺c覺 taraf覺ndan fark edilmeyen farkl覺 skandallara kar覺t覺 ve daha sonra onlar覺 en fazla say覺da kullan覺c覺s覺 olan sosyal platformdaki ilgili hesaplar覺n覺 kald覺rmaya tevik etti.

Hesab覺 silme veya devre d覺覺 b覺rakma aras覺ndaki fark

Nihai bir karar vermeden 繹nce, iki se癟enek aras覺ndaki farklar覺 hesaba katmak 繹nemlidir. Benzer olmalar覺na ramen baz覺 farkl覺l覺klar覺 vard覺r.

Hesab覺n覺z覺 devre d覺覺 b覺rak覺rsan覺z, bunun bir ge癟ici karar ve bu nedenle, istediiniz zaman yeniden etkinletirebilirsiniz. Devre d覺覺 b覺rak覺ld覺覺nda, dier kullan覺c覺lar hesab覺n覺z覺 g繹remeyecek veya sizi arayamayacak, bu nedenle teorik olarak, yeniden etkinletirebilmeniz d覺覺nda, bu bir silme ilemi gibi olacakt覺r. Ancak, g繹nderdiim mesajlar覺 bakalar覺n覺n da g繹rebileceini unutmamal覺s覺n覺z.

te yandan, eer istersen hesab覺n覺z覺 kal覺c覺 olarak silin Bunun geri d繹nd羹r羹lemez bir karar olduunu bilmelisin, bu y羹zden onu geri alamayacaks覺n. Bununla birlikte, Facebook s繹z konusu olduunda, bir nokta dikkate al覺nmal覺d覺r ve bu, hesab覺n silinmesi talep edildiinde, Facebook, hesaba 14 g羹nden daha k覺sa s羹rede erierek onu yeniden etkinletirmenize izin verir. Bu sayede platform, bunu zaman覺nda ger癟ekletirme ve aktif tutabilmek i癟in geri d繹nme imkan覺 verir.

Kiisel verilerle ilgili olarak, Facebook'un ortadan kald覺r覺lmas覺n覺 talep etseniz bile, platformun t羹m verilerinizi veritaban覺ndan kald覺rmas覺n覺n 90 g羹ne kadar s羹rebileceini, bu nedenle niyetiniz olas覺 herhangi bir dinlenmeyi ortadan kald覺rmaksa, yine de ne bekleyeceine sahip. bunun i癟in bir zaman.

Her iki se癟enek aras覺ndaki fark udur: Messenger uygulamas覺n覺 kullanamayacaks覺n覺z Silme ileminin ger癟ekletii g羹nlerde onu sildikten sonra yeniden etkinletirseniz bile. Mesajlama uygulamas覺, hesap devre d覺覺 b覺rak覺lm覺 olarak kullan覺labilir, bu nedenle Messenger'覺 kullanmaya devam etmek istiyorsan覺z, bahse girmeniz tercih edilen se癟enektir. Facebook'un hesab覺 silmesi i癟in ge癟en s羹re, talep yap覺ld覺ktan 30 g羹n sonra, kullan覺c覺 say覺s覺nda lider platform olan Facebook hesab覺n覺n kal覺c覺 olarak silinmesini istiyorsan覺z giri yapamayaca覺n覺z bir s羹redir. t羹m gezegende.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi