Her g羹n onu aktif bir ekilde kullanan daha fazla insan var Instagram kiisel veya profesyonel olarak bundan en iyi ekilde yararlanmakla ilgilendiklerini, bu y羹zden sormak gelenekseldir. birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir Instagram bilgisayardan bu yaz覺da cevap vereceiz.

Bu ekilde, ilk bata cep telefonlar覺na odaklanm覺 olmas覺na ramen, topluluun talebi 羹zerine PC i癟in masa羹st羹 s羹r羹m羹ne baz覺 ilevler ekleyen bir sosyal adan en iyi ekilde yararlanabileceksiniz. bunun hala ak覺ll覺 telefon s羹r羹m羹ne k覺yasla baz覺 eksiklikleri olduu dikkate al覺nd覺覺nda.

Bilmek istiyorsan pc'den Instagram'a birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir, Bunu ger癟ekletirebilmek i癟in bilmeniz gereken her eyi, farkl覺 y繹ntemlerin olduu ger癟eine ek olarak, bunlar覺n ger癟ekletirilmesi 癟ok basit ad覺mlar olduunu ak覺lda tutarak a癟覺klayaca覺z.

Bilgisayar覺n覺zdan Instagram'a nas覺l fotoraf y羹klenir

A癟覺klamadan 繹nce bilgisayardan Instagram'a birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir Platformun resmi uygulamas覺n覺 y羹klemeden sosyal aa nas覺l fotoraf y羹kleyebileceinizi ve PC'nizde herhangi bir ek uzant覺 kullanmak istemiyorsan覺z size anlataca覺z. Bunu yapmak i癟in hem Chrome hem de Firefox'ta uygulayabileceiniz bir numara kullanabilirsiniz.

Kullanman覺z durumunda Google Chrome Instagram sayfas覺na erimeli ve kullan覺c覺 ad覺n覺z ve ifrenizle giri yapmal覺s覺n覺z, b繹ylece bunu yapt覺ktan sonra farenin sa tuuyla t覺klaman覺z ve se癟enee basman覺z gerekir. eyi inceleyin. Ard覺ndan simgeden veya tu kombinasyonundan mobil s羹r羹m羹 etkinletirmeye devam etmelisiniz. Ctrl + st Karakter + M. Ard覺ndan taray覺c覺y覺 g羹ncellemeniz veya F5'e basman覺z gerekir ve Instagram'覺, fotoraf y羹kleme se癟enekleriyle birlikte cep telefonunuzdaym覺 gibi g繹rebilirsiniz.

Bunu yapman durumunda Firefox襤lem olduk癟a benzer, 癟羹nk羹 sadece taray覺c覺y覺 a癟man覺z, Instagram'a gitmeniz ve kullan覺c覺 ad覺n覺z ve ifrenizle giri yapman覺z gerekiyor. Ard覺ndan sa t覺klay覺n ve se癟in eyi inceleyin. Ard覺ndan, mobil cihaz t羹r羹n羹 se癟meli ve mobil s羹r羹m羹 tu kombinasyonu ile etkinletirmelisiniz. Ctrl + st Karakter + M. Son olarak, taray覺c覺y覺 g羹ncelleyin veya fotoraf y羹kleme dahil olmak 羹zere mobil s羹r羹m se癟eneklerini g繹r羹nt羹lemek i癟in F5 tuuna bas覺n.

Windows 10 i癟in Instagram uygulamas覺n覺 indirin

Yapman gereken dier yollardan PC'den Instagram'a fotoraf y羹kle bavurmak Windows 10 i癟in Instagram uygulamas覺n覺 indirip y羹kleyin. Bunu yapmak i癟in Microsoft maazas覺na gitmeli, arama motorunda aramal覺 ve 羹zerine t覺klayarak indirmeye devam etmelisiniz. Obtenerindirdikten sonra y羹klenecektir.

Uygulamay覺 uraya y羹kledikten sonra bulabileceksiniz Son eklenen veya Cortana'y覺 ad覺yla arayarak. 襤ndirip y羹kledikten sonra yaln覺zca oturum a癟man覺z gerekir.

Bir uzant覺 y羹kleyin ve taray覺c覺n覺z覺 bir mobil s羹r羹me deitirin

Bilgisayar覺n覺zdan Instagram'a fotoraf y羹klemek i癟in kullanabileceiniz baka bir yol, bunun i癟in bir uzant覺 kullanmakt覺r. Bunun i癟in indirmeniz yeterli Kullan覺c覺-Agent Switcher Kulland覺覺n覺z iletim sistemine bal覺 olarak Chrome veya Firefox i癟in ve 癟al覺t覺r覺ld覺覺nda ekran覺n alt k覺sm覺nda d羹menin nas覺l g繹r羹nd羹羹n羹 g繹receksiniz + Bir karenin i癟inde, yani Instagram'a fotoraf y羹klemek i癟in kullan覺lan normal d羹me ve bunu mobil cihaz覺n覺z覺 kullanmadan yapabilirsiniz.

Bu uzant覺n覺n yan覺 s覺ra, benzerleri de var Mobil Taray覺c覺 Em羹lat繹r羹 Ayr覺ca, ilginizi 癟eken g繹r羹nt羹y羹 veya g繹r羹nt羹leri dorudan bilgisayardan y羹kleyebilmeniz i癟in bilgisayar覺n覺z覺 bir mobil cihaza d繹n羹t羹r羹rken birka癟 dakikal覺覺na da size yard覺mc覺 olabilecek Chrome i癟in, 繹zellikle sosyal medyay覺 y羹r羹tmekten sorumlu olan herkes i癟in b羹y羹k avantajlara sahiptir. bir marka veya irketin alar覺.

Bilgisayarda d羹zenlenebilmesi ve haz覺rlanan yay覺nlar覺 direkt olarak y羹kleyebilmesi, bu olas覺l覺覺n fark覺nda olmayanlara g繹re olduk癟a avantajl覺d覺r ve yapt覺klar覺, dosyay覺 bilgisayarlar覺nda haz覺rlay覺p daha sonra mobil cihaza g繹ndererek y羹klemektir. Web sitesine sosyal a. Bu ekilde yaparak ilem daha rahat ama ayn覺 zamanda daha h覺zl覺 bir ekilde ger癟ekletirilir.

Bilgisayardan Instagram'a birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir

imdi, eer bu kadar uzaa geldiysen, 癟羹nk羹 bilmek istiyorsun bilgisayardan Instagram'a birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir, Bu kadar basit olduu i癟in, yukar覺da belirtilen y繹ntemlerden herhangi biri arac覺l覺覺yla, bir g繹r羹nt羹y羹 y羹kle'yi ve ard覺ndan Birden 癟ok se癟in.

Ard覺ndan, y羹klemek istediiniz her bir fotoraf覺n s覺ras覺n覺 se癟ebilirsiniz ve son olarak, her ey tan覺mland覺ktan sonra, sadece t覺klaman覺z yeterlidir. aa覺daki. Filtreleri y羹klerken hem tek tek hem de toplu olarak uygulama olana覺na sahip olacaks覺n覺z. Her ey yerletirildikten sonra, bunu bakalar覺yla paylaabilir ve ayn覺 anda sosyal ada birka癟 fotoraf yay覺nlayabilirsiniz.

imdi biliyorsun bilgisayardan Instagram'a birden fazla fotoraf nas覺l y羹klenir, Hedef kitleyle yeterince balant覺 kurabilmek i癟in harika bir etkinlie sahip olman覺n 繹nemli olduu bir sosyal adan en iyi ekilde yararlanabilmek i癟in bir ans覺n覺z daha var. u anda d羹nya 癟ap覺nda milyonlarca kullan覺c覺s覺 var ve insanlarla tan覺mak, arkadalar veya tan覺d覺klarla konumak ve ilgilendiimiz her eyi duyurmak i癟in bir yer olman覺n yan覺 s覺ra, herhangi bir i癟erik oluturucu i癟in gerekli olan alardan ve platformlardan biri haline geldi. G羹nden g羹ne, ya iyi bilinen Instagram Hikayeleri arac覺l覺覺yla ya da geleneksel yay覺nlar arac覺l覺覺yla, her ikisi de eit derecede 繹nemlidir, ancak yay覺nlar覺ndan bu yana 24 saat ge癟tikten sonra 繹zellie sahip ilk olanlar art覺k mevcut deildir.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi