• Instagram Takip癟i Sat覺n Al

  1,49 - 599,00
 • Teklif! oto instagram beeni

  Instagram Beeniler + Otomatik G繹r羹nt羹lemeler

  Dan beri: 19,99 / ay
 • Teklif!

  Instagram Beeni Sat覺n Al

  0,79 - 249,99
 • Teklif!

  Instagram Otomatik Takip癟iler

  Dan beri: 2,99 1 haftal覺k 羹cretsiz deneme ile haftal覺k

g繹r羹nt羹l羹 aramalar Koronavir羹s ve kullan覺c覺lar覺n birbirlerini mobil cihazlar ve bilgisayarlar arac覺l覺覺yla iletiim kurma ve g繹rme ihtiyac覺 sayesinde 癟ok moda oldular, bu da bu t羹r uygulamalar覺n COVID-19 taraf覺ndan hapsetme s覺ras覺nda yayg覺n olarak indirilmesine neden oldu. Onlar arac覺l覺覺yla ger癟ekletirmek m羹mk羹nd羹r videokonferans, Ver veya al 癟evrimi癟i s覺n覺flar ve iletiim kurmak i癟in m羹kemmel bir yer haline geldi

Video g繹r羹meleri yapmak i癟in kullan覺lan uygulamalar覺n her birinin kendine 繹zg羹 繹zellikleri ve ilevleri vard覺r, 癟羹nk羹 baz覺lar覺n覺n bal覺 kullan覺c覺 s覺n覺rlamas覺 vard覺r, dierleri ekran payla覺m覺na izin verir ve kar覺lamalar覺 kaydet. Eer bilmek istiyorsan Zoom ve dier hizmetlerde video g繹r羹meleri nas覺l kaydedilir Bunu nas覺l yapabileceinizi basit bir ekilde a癟覺klayaca覺z.

Zoom'da video g繹r羹meleri nas覺l kaydedilir

Zoom, 襤spanya'da en 癟ok indirilenlerden biri olan ve son aylarda bir patlama yaayan ve g羹nde 300 milyon kat覺l覺mc覺 toplamay覺 baaran bir g繹r羹nt羹l羹 arama uygulamas覺d覺r. Bu uygulama sayesinde m羹mk羹n toplant覺y覺 kaydetHer ne kadar 羹cretsiz s羹r羹m羹 kullananlar dosyay覺 yerel olarak tutmal覺 ve buluta y羹kleyemeyecektir.

Bu ikinci olas覺l覺k, dosyay覺 buluttan bile d羹zenleyebilen premium kullan覺c覺lar i癟in etkinletirilmitir. yak覺nlat覺rma Hem masa羹st羹 s羹r羹m羹nden hem de Android ve iOS cep telefonlar覺 i癟in uygulamalarda kay覺t yap覺lmas覺na izin verir.

 • YouTube Aboneleri Sat覺n Al覺n

  7,00 - 3.849,00
 • Twitter Takip癟i Sat覺n Al覺n

  1,49 - 900,00
 • iaretleyici

  Temel 襤癟erik Paketi

  40,00
 • iaretleyici

  Profesyonel 襤癟erik Paketi

  74,99

Yak覺nlat覺r覺lm覺 bir video g繹r羹mesi kaydetmek istiyorsan覺z, aa覺daki ad覺mlar覺 izlemelisiniz:

ncelikle, Zoom video g繹r羹mesini balatt覺覺n覺zda unu yapman覺z gerektiini unutmay覺n: Yaz se癟eneini etkinletir, altta bulunan. Bu, konfig羹rasyondan sonra kullan覺labilir, yaln覺zca video aramas覺 sahibi taraf覺ndan kay覺t yap覺lmas覺na veya t羹m kat覺l覺mc覺lar覺n bunu kaydetmesine izin verir.

Kay覺t balad覺覺nda, uygulama bir mesaj g繹nderir, b繹ylece ayn覺 kat覺l覺mc覺lar覺n t羹m羹 video g繹r羹mesinin kaydedileceini bilebilir ve fark edebilir. Kat覺l覺mc覺lar b繹l羹m羹nden, kay覺t yapanlar覺n ad覺n覺n yan覺nda k覺rm覺z覺 bir daire g繹r羹nd羹羹 i癟in kay覺t yapanlar覺 tan覺mlayabilirsiniz.

Kayd覺n bulutta yap覺lmas覺 durumunda, premium bir hizmete sahip olmas覺 durumunda, kay覺t haz覺r olduunda bir e-posta al覺nacakt覺r.

Skype'ta video g繹r羹meleri nas覺l kaydedilir

Skype en iyi bilinen ve pop羹ler video g繹r羹melerinden biridir. Bu uygulama, bulutta ger癟ekletirilen ve indirilebilen ve payla覺labilen bir dosyan覺n oluturulmas覺na izin veren bir ilem olan kay覺tlar yapman覺z覺 salar. Bu ilev, mobil s羹r羹m i癟in etkinletirilmitir, ayn覺 zamanda masa羹st羹 s羹r羹m羹 i癟in de etkinletirilmitir, kayd覺 ger癟ekletirmek i癟in aa覺daki ad覺mlar izlenmelidir:

Kay覺t olmadan balat覺labilen 癟ar覺 kodu balad覺覺nda, kullan覺c覺n覺n se癟enekler men羹s羹ne gitmesi ve d羹menin bulunduu ekran覺n 羹st k覺sm覺nda bulunan 羹癟 noktal覺 simgeye t覺klamas覺 gerekir. Kayda bala. Kayda balamak i癟in 羹zerine basman覺z gerekir.

Bu otomatik olarak t羹m kat覺l覺mc覺lar覺 kaydedilecei konusunda uyaran bir mesaj覺n g繹r羹nt羹lenmesine neden olur, b繹ylece herkes bunun fark覺nda olabilir. Kay覺t bittiinde, sohbette g繹r羹necek ve arka arkaya 30 g羹n boyunca indirilmeye haz覺r olacakt覺r. MP4 format覺nda indirilebilir ve bir dosyaya kaydedilebilir.

FaceTime'da video g繹r羹meleri nas覺l kaydedilir

FaceTime Apple'覺n, yaln覺zca bir Mac masa羹st羹nden kaydetmenin m羹mk羹n olduunu dikkate alarak g繹r羹nt羹l羹 g繹r羹me yapabilmek i癟in kulland覺覺 bir uygulamad覺r.Bir iPad veya iPhone'dan yapmak istiyorsan覺z, terminallerin bilgisayara bir USB kablosu.

Video g繹r羹mesini kaydetmek i癟in aa覺daki ad覺mlar覺 izlemelisiniz:

Her eyden 繹nce a癟mal覺s覺n H覺zl覺 tempo Mac i癟in, b繹ylece dosyalara eriebilir ve Yeni kay覺t. 襤癟erideyken d羹meye basman gerekecek kay覺t ve kayd覺n yap覺laca覺 cihaz覺 se癟in. Sesi kaydetmek i癟in bilgisayar覺 kullanman覺z 繹nerilir.

Kaydetmek istemeniz durumunda FaceTime Bilgisayar覺n覺zdaki uygulamay覺 a癟man覺z ve ard覺ndan u adrese gitmeniz gerekir: kay覺tlar ve sonra Yeni ekran kayd覺. Kaydetmek i癟in d羹menin yan覺nda, se癟meniz gereken bir a癟覺l覺r men羹 bulacaks覺n覺z. Dahili mikrofon b繹ylece konuman覺n sesi kaydedilir.

Uygulama, ekran覺n tamam覺n覺 veya sadece bir b繹l羹m羹n羹 kaydetmemize olanak tan覺r. Yap覺lan bu kay覺t bilgisayarda saklanacak ve daha sonra Mac veya mobil cihazdan payla覺labilecektir.

Microsoft Teams'te video g繹r羹meleri nas覺l kaydedilir?

Microsoft Ekipleri g羹nde 70 milyondan fazla kii taraf覺ndan kullan覺lan, g羹n羹m羹zde b羹y羹k pop羹laritesi olan bir uygulamad覺r. Bununla birlikte, Microsoft Stream hizmeti arac覺l覺覺yla kay覺tlar覺 bulutta depolayarak g繹r羹nt羹l羹 arama kay覺tlar覺 yapabilirsiniz. Bu sayede i癟erii dier insanlarla 癟ok rahat ve kolay bir ekilde paylaabilirsiniz.

Bu ara癟la video g繹r羹meleri kaydetmek istiyorsan覺z, u ad覺mlar覺 izlemelisiniz: Video g繹r羹mesine gitmelisiniz ve bir kez, kontrol panelinde bulabileceiniz 羹癟 noktay覺 i癟eren d羹meye t覺klamal覺s覺n覺z. t覺klaman gerekecek  Daha fazla se癟enek ve sonra t覺klay覺n Kayda bala.

O s覺rada, dier benzer uygulamalarda olduu gibi, ara癟, kat覺l覺mc覺lara video g繹r羹mesinin kaydedileceini bildirecek ve b繹ylece herkes bilgilendirilecektir.

Kayd覺 bitirmek istediinizde men羹ye gitmelisiniz. Daha fazla se癟enek ve se癟enei se癟in Kayd覺 durdur. Video g繹r羹mesi kaydedilip indirilmeye veya payla覺lmaya haz覺r olduunda, size mevcut olduunu bildiren bir e-posta g繹nderir.

Bu ekilde, dier servislerde yapabileceiniz video g繹r羹melerinin kay覺tlar覺n覺 nas覺l ger癟ekletirebileceinizi zaten biliyorsunuz ve daha sonra dan覺mak i癟in bilgilere sahip olman覺z gereken durumlar i癟in iddetle tavsiye edilir.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi