Pam prynu ddilynwyr ar gyfer rhwydweithiau cymdeithasol?

Heddiw, mae presenoldeb rhwydweithio cymdeithasol wedi dod yn rhaid i pwy bynnag sydd am gael lle ar y Rhyngrwyd, rhwydweithiau cymdeithasol yn un o'r sianeli hysbysebu mwy o ddefnyddwyr yn symud ar hyd gyda'r peiriant chwilio Google. Felly mae'n ymddangos yn rhesymegol i ddefnyddio'r llwyfannau hyn i hysbysebu o ystyried y manteision y mae'n eu cynnig, dyma rai:

 • Gallwn gael effaith anhygoel gydag ychydig iawn o fuddsoddiad, ar gyfer hysbysebu rhwydwaith cymdeithasol yn rhad o gymharu â sianeli eraill.
 • Hawdd i'w segment y gynulleidfa yr ydym eisiau mynd.
 • Hyblygrwydd yn y fformat y ads.
 • Olrhain ein gweithgareddau drwy adroddiadau.

Gan fod y we yn hygyrch i bawb, mae'n gyffredin bod digon o gystadleuaeth a pan fydd defnyddiwr newydd yn edrych i brynu cynnyrch neu wasanaethau, fel arfer yn ceisio cwmni rhwydweithio cymdeithasol i weld a yw'n bresennol ynddynt a thrwy hynny adnabod y farn eraill sydd eisoes wedi rhoi cynnig ar y brand. Fel y maent yn ei ddweud, argraff gyntaf bob amser yn cyfrif.

Pan ddaw i gwmni, brand neu artistiaid newydd mae'n hollol normal ac yn dderbyniol prynu ddilynwyr neu wasanaethau penodol sy'n gwneud eich effaith mewn rhwydweithiau cynnydd cymdeithasol. Mae'r gwasanaethau hyn, er enghraifft: ddilynwyr, hoff bethau, barn ar gyfer eich fideos, sylwadau cadarnhaol… Ond sut y gallwn eu defnyddio i ein fantais?

Os ydym am fanteisio ar y gwasanaethau hyn rydym yn defnyddio strategaethau a fydd yn gwneud i ni i wneud y gorau ein heffaith, rydym yn gadael rhai ohonynt yma, ond mae llawer, llawer o ddulliau o'r fath yn gallu creu. Byddwch yn greadigol a rhoi cynnig ar ddulliau gwahanol i ddod o hyd i'r gorau ar gyfer eich poced:

 • ymddangosiad: Y prif amcan yw i efelychu effaith, a thrwy hynny yn galw sylw defnyddwyr a bydd yn haws i'w cael i ddilyn ni (dilynol). Mae'n ymddangos presenoldeb mawr ar rwydweithiau cymdeithasol rydym yn hwyluso twf y cyfrif, fel defnyddwyr gwirioneddol yn tueddu i ddilyn cyfrifon gyda llawer o ddilynwyr.
 • Dilyn yn ol: Mae'n strategaeth yn seiliedig ar nifer y defnyddwyr eich bod yn dilyn yn ôl trac, felly rydym yn argymell eich bod yn dilyn llawer o ddefnyddwyr bob dydd.
 • RRSS lleoli: yn cael llawer o hits, dilynwyr, sylwadau, hoff, retweets… Bydd yn helpu ein cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gosod eu hunain fel tuedd neu ddangos cynnwys perthnasol. Felly yr ydym yn cyrraedd llawer mwy o ddefnyddwyr go iawn sydd â diddordeb yn ein cynnwys. Bob amser yn defnyddio ein cynnyrch ac yn naturiol cytbwys (nid naturiol i gael 50,000 o ddilynwyr a 3 likes ym mhob cyhoeddiad neu 1 miliwn o ymweliadau mewn fideo a 20 hoffi).
 • Dangoswch eich hun: Gallwch awtomeiddio eich cyfrif i anfon cannoedd dyddiol o hoffterau, negeseuon preifat gyda galwadau i weithredu… i wahanol ddefnyddwyr sydd, ar ôl gweld eich negeseuon neu dewch â'ch hoff proffil chwilfrydig.

cyfrifon sy'n dod i'r amlwg, prynu ddilynwyr neu'r gwasanaethau hyn yn rhoi mynediad i strategaethau o'r fath i ni, a bod y rhwydweithiau cymdeithasol penodol cyfyngu ar weithgaredd ein proffiliau yn dibynnu ar y dilynwyr sydd gennym, dyma nifer o enghreifftiau:

 • Ni allwn defnyddio'n iawn y “Dilyn yn ol” os oes gennym ychydig o ddilynwyr, oherwydd, yn ychwanegol at anghydbwysedd rhwng y gymhareb o ddilynwyr / rhes, byddwn yn cael ei gyfyngu gan y rhwydwaith cymdeithasol pan ydym am ddilyn nifer o ddefnyddwyr bob dydd, felly mae angen dilyn enfawr ers y dechrau.
 • Fel gwaith monitro yn cael ei gyfyngu gan y nifer o ddilynwyr neu'n hoffi negeseuon preifat gallwch anfon mewn un diwrnod (heb syrthio i mewn i weithgaredd cymwys “dwyllodrus”) Hefyd yw gyfyngedig. ychydig mwy o gefnogwyr sydd gennym, y terfyn o negeseuon uniongyrchol, hoff neu favs bob dydd.
 • Gallwch ychwanegu sylwadau cadarnhaol, hoff bethau a barn ein fideos, yn helpu'r logarithm o'r sefyllfa rhwydwaith fideo gymdeithasol ni yn naturiol.

Afraid dweud, prynu ddilynwyr yn yn unig yw ategu, os byddwn yn cynyddu effaith ein rhwydwaith cymdeithasol, yn ddi-os yn rhoi hwb i ni, ond ni allwn anwybyddu'r cynnwys, adborth gan ein cefnogwyr, ac ati

Gwasanaethau Awtomatig ar gyfer eich Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwyr auto ar gyfer Instagram

Dilynwyr cael bob wythnos heb boeni am brynu

Rhowch gynnig arni am ddim am wythnos!

AutoLikes para Facebook

Conseguir Likes en todas las publicaciones sin preocuparte de comprar likes cada vez.

Los Likes llegaran en cuestión de minutos, es la opción preferida por todos los usuarios de Facebook mas influyentes.

Auto Yn hoffi am Instagram

Conseguir Likes en todas tus publicaciones en cuestión de minutos es posible!

¿A qué esperas?

Gostyngiadau a Chynigion

Paquetes de productos a un precio inmejorable, descuentos por tiempo limitado y productos en oferta. ¿A qué esperas?

Prynu Dilynwyr Instagram

Compra Seguidores de Instagram desde 0,79

Dilynwyr Auto Instagram

¡Pruébalo una semana GRATIS!

Prynu Fans Facebook

Compra Seguidores y Likes para tu Fanpage desde 3,49

Prynu Twitter Dilynwyr

Compra seguidores para tu perfil de Twitter desde 0,79

Dilynwyr Auto Instagram

Rhowch gynnig arni un wythnos am ddim!

Prynu Dilynwyr Instagram

Prynu ddilynwyr Instagram yn un o'r opsiynau gorau ar gyfer y rhai sydd am gael twf cyflym eu hunain, fel y proffiliau rhai sydd â nifer uwch o ddilynwyr yn tueddu i dynnu mwy o bobl eraill o sylw a fydd yn dod yn ddilynwyr i chwilio am gyhoeddiadau diddorol .

Prynu Twitter Dilynwyr

Comprar seguidores en Twitter es un servicio altamente recomendado para el que necesite incrementar de una forma rápida y efectiva los followers, ya sea por motivos personales o por razones profesionales.

Prynu Tanysgrifwyr Youtube

Comprar suscriptores Youtube es un procedimiento muy usual entre los youtubers, los encargados del marketing de las principales marcas del mercado y de los personajes más famosos, ya que está demostrado que gracias a ello se consiguen una gran cantidad de seguidores activos.

Hoffi Awtomatig a Barn

Hoff bethau yn ychwanegu pob cyhoeddiad newydd, ni waeth faint o luniau post, dim cyfyngiadau

Pam ni?

prisiau isel

Os ydych yn chwilio am wasanaethau ymgyrch hysbysebu rhad yn darparu addasu i eich galw. Yn lleihau ein budd i gynnal y prisiau isaf

Gwarant 30 diwrnod

Ailgyflenwi cynnig y gwasanaeth a ddarperir mewn achos o golli yn ystod 30 diwrnod ar ôl derbyn y taliad, ar yr amod nad yw'n cael ei gamddefnyddio gan y defnyddiwr.

diogelwch

Ni fyddwn yn gwerthu neu ddosbarthu y wybodaeth a ddarperir gan ein defnyddwyr. Mae gennym system amgryptio data (SSL) i ddiogelu eich hunaniaeth

Cwsmeriaid

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflym, proffesiynol ac o ansawdd i'n cwsmeriaid drwy e-bost, ffôn a chefnogaeth Whatsapp. Yr ydym ar eich gwaredu ar gyfer unrhyw gwestiynau. Rydym yn ateb unrhyw gwestiynau yn uchafswm o 24 awr.

tystebau

Ar ôl chwilio hir i ddarparwr sy'n cynnig gwasanaeth o safon ac yn gyflym, yr wyf yn dewis Creapublicidadonline.com, diolch i'w arweiniad a chyngor yn awr yr wyf wedi llawer o gleientiaid sydd â diddordeb yn fy musnes. Prynu ddilynwyr yn ddewis da iawn. Diolch i chi, gwaith da iawn. Pedro Almeida

Solutions AD, Sbaen

fodlon iawn ar eu gwaith, yn parhau i weithio am gyfnod hir, triniaeth broffesiynol a difrifol. FACPSI

Empresa, Mecsico

Prynais ddilynwyr Instagram a diolch i waith anhygoel y wefan hon enwogrwydd caffael got ar rwydweithiau cymdeithasol, nawr yn galw i mi am lawer o swyddi. Rwyf wedi argymell nifer o fy cysylltiadau, cyfarchion a diolch. Kiara Fdz

Actores, Colombia

Defnyddio cwcis

Mae'r safle hwn yn defnyddio cwcis er mwyn i chi gael y profiad y defnyddiwr gorau. Os byddwch yn parhau i bori rydych yn rhoi eich caniatâd i dderbyn cwcis uchod a derbyn ein polisi cwcis

DERBYN
Hysbysiad o gwcis

YDYCH CHI AM A TALEB 25 €?

Edrychwch ar y (folder hyrwyddiadau gmail) mail