Kanal覺nda g繹sterilen i癟erik YouTube Kullan覺c覺lara neler yapabileceinizi g繹sterdiiniz i癟in bu 癟ok 繹nemlidir ve bu ekilde platformun kendisi daha fazla para kazanmak i癟in kendinizi konumland覺rman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r. aboneler, ancak pek 癟ok durumda, bu konuyla ilgili olarak bilmek isteyen kullan覺c覺lar覺n kendi 癟evresinde 羹pheler olduu doru olsa da nas覺l g繹rebilirim YouTube aboneleri, ger癟ekletirmesi d羹羹nd羹羹n羹zden 癟ok daha kolay olan bir eylem.

Sonraki birka癟 sat覺rda, bilmeniz i癟in bilmeniz gerekenleri a癟覺klayaca覺z. nas覺l g繹rebilirim YouTube aboneleri h覺zl覺 bir ekilde ve yapt覺覺n覺z t羹m yay覺nlardan haberdar olmak i癟in kanal覺n覺za abone olmaya karar veren kiilerin say覺s覺n覺 繹renebilirsiniz. Bununla birlikte, bir kiinin bu video platformunda kanal覺n覺za abone olmas覺, t羹m videolar覺n覺z覺 g繹rmeleri gerektii anlam覺na gelmez, 癟羹nk羹 abone olmalar覺 m羹mk羹nd羹r ancak etkinletirilmi bildirimler yok, b繹ylece her yeni i癟erik y羹klediinizde bir uyar覺 almazlar.

Bu nedenle, kitleyi videonun i癟inde tutmaya 癟al覺mak ve onlar覺 hem kanala yeni abone olmaya hem de Bildirimleri a癟. Bu ekilde, YouTube kanal覺n覺zda her yeni i癟erik yay覺nlamaya karar verdiinizde uyar覺lacaks覺n覺z ve bu ekilde, izlemeniz gereken hedef olan videolar覺n覺z覺n daha fazla ziyaret ve g繹r羹nt羹lemesini elde etmeniz daha m羹mk羹n olacakt覺r.

Kanal覺n覺za abone olan kiileri tan覺mak, videolar覺n覺zla ilgilenen izleyiciler hakk覺nda size bir fikir verebilir, b繹ylece onlara daha fazla odaklanabilirsiniz ve b繹ylece kanal覺n覺z覺 daha pop羹ler hale getirebilirsiniz. Ancak bunun i癟in abonelerinize bakmaktan 癟ok dier istatistiklere dikkat etmeniz daha 繹nemlidir.

YouTube abonelerinizi g繹r羹nt羹leme ad覺mlar覺

Merak ediyorsan abonelerimi YouTube'da nas覺l g繹rebilirim Uygulanmas覺 癟ok basit olan ve yaln覺zca birka癟 saniye s羹recek bir dizi ad覺m覺 izlemeniz gerektiini ve bu ad覺mlarda sizinle 癟ok ilgili olabilecek bu bilgileri geldiinde, elde edebileceinizi unutmamal覺s覺n覺z. platformdaki mevcut durumunuzu bilmek i癟in. Aboneler, bir YouTube kanal覺n覺n nas覺l b羹y羹d羹羹n羹 g繹rmenin harika bir yoludur, ancak dikkate al覺nmas覺 gereken tek fakt繹r bu olmasa da, 繹rnein g繹r羹n羹mler gibi dier istatistikleri de hesaba katmak gerekir.

Bu durumda, sahip olduunuz aboneleri tan覺mak i癟in izlemeniz gereken ad覺mlar unlard覺r, hepsini ger癟ekletirmesi 癟ok basittir ve bunu bilmeniz yaln覺zca birka癟 saniyenizi al覺r:

  1. ncelikle, elbette, kullan覺c覺 ad覺n覺z ve ifrenizle giri yapman覺z gereken uygulamaya veya platformun web sitesine gitmeniz gereken YouTube kanal覺n覺za erimelisiniz.
  2. Bunu yapt覺ktan sonra, hesab覺n覺z覺n dorulanmamas覺 durumunda, g羹venlik nedenleriyle bunu yapman覺z 繹nerilir.
  3. Sonra se癟enee gitmelisin 襤癟erik St羹dyosu, Bilgisayardan erimeniz durumunda ekran覺n sa 羹st k覺sm覺ndaki kullan覺c覺 resminize t覺klad覺ktan sonra bulaca覺n覺z a癟覺l覺r men羹de bulaca覺n覺z.
  4. nceki ad覺m tamamland覺覺nda, se癟enee t覺klaman覺n zaman覺 gelecek. toplulukFarkl覺 se癟enekler i癟eren bir men羹 bulaca覺n覺z ekran覺n sol taraf覺nda yer alan, bunlardan biri aboneler, kanal覺n覺za abone olan toplam kii say覺s覺n覺 en 羹stte g繹rmek i癟in basman覺z gereken budur. Yaln覺zca aboneliin herkese a癟覺k olduuna karar veren abonelerin say覺s覺n覺 g繹rebileceinizi bilmeniz 繹nemlidir, 癟羹nk羹 bu ekilde yapmazlarsa, 癟ou yapsa da, bunu bilemezsiniz. Bu nedenle, 癟ok yakla覺k bir veridir, ancak baz覺 durumlarda% 100 ger癟ek deildir, dierlerinde (t羹m kullan覺c覺lar aboneliklerinin bilinmesine izin verdiinde) olacakt覺r.

Kanal覺ma kimin abone olduunu bilmenin ne faydas覺 var?

Bilmek 繹nemlidir abonelerimi YouTube'da nas覺l g繹rebilirim Farkl覺 nedenlerden 繹t羹r羹, miktar覺n dier kullan覺c覺lar i癟in bir referans g繹revi g繹rmesinden balayarak, yeni kullan覺c覺lara i癟eriinizin y羹ksek kalitede olduunu g繹stermeyi m羹mk羹n k覺lan bir g繹stergedir ve bu, 癟ok daha olas覺 hale getirecektir. seni takip edecekler.

Abone say覺s覺, dier insanlar覺n da sizin takip癟ileriniz olmaya karar vermesini 癟ok daha olas覺 k覺lar, 癟羹nk羹 bu, i癟eriinizin ilgi 癟ekici olduunu g繹sterecektir. Ek olarak, bir kanal覺n sahip olduu abonelerin listesini incelerken, abonelerin her birine t覺klayarak kendi sayfalar覺n覺 ziyaret etmek m羹mk羹nd羹r, b繹ylece bir kanal覺 varsa, ona da abone olabilirsiniz.

YouTube kanal覺n覺za kimin abone olduunu bilmek, takip癟ilerinizin t羹ketim al覺kanl覺klar覺n覺 bilmenize yard覺mc覺 olur ve buna dayanarak, onlar覺 daha 癟ok ilgilendirebilecek i癟erikler oluturabilir ve bu da videolar覺n覺z覺n daha fazla g繹r羹n羹rl羹k kazanmas覺n覺 salar.

Daha fazla bilgi almak i癟in ziyaret etmeniz tavsiye edilir. YouTube Analytics, takip癟ileriniz ve dolay覺s覺yla hedef kitleniz hakk覺nda 癟ok daha fazla bilgi edinebileceiniz ve onlar i癟in ilgin癟 olabilecek i癟erik oluturman覺z覺 癟ok daha kolaylat覺ran bir ara癟.

Bu ekilde zaten biliyorsun abonelerimi YouTube'da nas覺l g繹rebilirim, ki bu 癟ok basit, ancak platformun kendisinin size sunduu t羹m olas覺l覺klar覺, hedef kitleniz hakk覺nda size sunduu t羹m olas覺l覺klar覺, onu b羹y羹tmeye 癟al覺mak i癟in dikkate al覺nmas覺 gereken bilgileri de hesaba katmal覺s覺n覺z.

erez kullan覺m覺

Bu web sitesi en iyi kullan覺c覺 deneyimini yaaman覺z i癟in 癟erezler kullan覺r. Eer g繹z atmaya devam ederseniz, yukar覺da bahsi ge癟en 癟erezlerin ve bizim 癟erezleri politikas覺

tamam
癟erez Bildirimi